Gà đòn tơ gốc An Nhơn Bình Định MS02(mới chuyển vào nhiều loại,nhiều kích cỡ)

dongduong_80

Lữ khách
gà mới chuyển vào(gốc An Nhơn Bình Định)
1.trống ô chân xanh mồng dâu đứng,mắt ếch,mặt lì nặng 3k1
giá:1t1
20151203_a3917fd9c3efecd0aa55b31ba2e2e95e_1449150337.JPG
20151203_6731a0cc99b41a14c3f67f66dec03f58_1449150337.JPG

2.trống tía chân xanh mồng dâu,nặng 3k2
giá:1t1
20151203_a61f6c4e2abc212f3d8cff271bd50830_1449150494.JPG
20151203_7e3228e4aaf1f016cf865ca3a9a4ca6e_1449150496.JPG

3.mái đòn đang đẻ có màu ô mặt lọ tía bịp chân xanh.....chủ yếu mồng dâu nặng 2,5kg,bổn gà rât lì,có 5 con
giá:700k/con
20151203_004099c62ce12774463ee1b2b5f8f931_1449150599.JPG
20151203_3e368e59f58e97aa6d296b70c33c9ef0_1449150600.JPG
20151203_d0e080f3a5dbca4537f0ed25eef9f211_1449150600.JPG
20151203_68b4e6b723cb793dbd9c170d60b7d246_1449150603.JPG

4,1 bầy gà tơ nặng 1,5kg
giá 220k/con
20151203_a0ca50e03fe0114d8b7a83e38a01c6d8_1449151080.JPG
20151203_132c9f22da369ac51d6704bec5bd71a4_1449151081.JPG
20151203_eeed06dc9ea2c11b4ca8197122afcc3e_1449151081.JPG
20151203_542153c267b515450936cf39f833ee22_1449151084.JPG

liên hệ:MR Dương (0984796418)
địa chỉ :tổ 23,kp thắng lợi 2 tx dĩ An Bình Dương
gần ga xe lửa dĩ an
lên top
 


Last edited:


Top