Gà Đông Tảo Khủng

#1
trại Gà Đông Tảo Bình Dương
CHUYÊN: cung cấp gà giống, gà thịt đủ size cho nhà hàng, con giống lớn nhanh, sinh sản tốt, hổ trợ kỷ thuật, đầu ra gà thương phẩm, cung cấp nguồn gà cho các đại lý phía Nam, tư vấn phương án đầu tư hiệu quả, đồng hành cùng bà con trong suốt thời gian chăn nuôi. Gà bố mẹ số lượng lớn, nhiều gà khủng trong đàn. Tuyển gà khủng cho dân chơi gà. 0949799909