gà giống ai cập

Sunny

Lữ khách
Nuôi gà ai cập đẻ trứng cũng được. Nhưng bạn tìm hiểu trước về thị trường tiêu thụ đã.
Nhà mình cũng nuôi đây, mà thị trường tiêu thụ hạn hẹp quá.
 

nhoangcr

nông trang nhỏ
Nông dân @
Nuôi gà ai cập đẻ trứng cũng được. Nhưng bạn tìm hiểu trước về thị trường tiêu thụ đã.
Nhà mình cũng nuôi đây, mà thị trường tiêu thụ hạn hẹp quá.
mình muốn nuôi thử nghiệm
khảo sát tỉ lệ đẻ đạt bao nhiêu %
 

Quảng cáo

Top