Gà H' mông. Gà của người Mông Bắc Kạn

khanhdenbk

Thành viên mới
#1
Gà H’Mông thuộc nhóm gà da đen, thịt đen, xương đen là vị thuốc bồi dưỡng sức khoẻ, đặc biệt là lượng mỡ rất ít, thịt ngọt thơm phù hợp với sở thích ẩm thực của người Việt Nam. TS. Võ Văn Sự, Trưởng khoa Động vật quý hiếm - Viện Chăn nuôi, cho biết: nghiên cứu về mặt dinh dưỡng, gà H'mông giá trị gấp nhiều lần giống gà ác. Người vùng cao Tây Bắc có món truyền thống là gà H'mông tần thuốc Bắc, dành để tẩm bổ cho những người ốm yếu.
Tính chất dược liệu của gà H’Mông: do thịt gà H’Mông có hàm lượng axít amin cao nên được sử dụng làm thuốc bồi bổ cơ thể, chữa bệnh suy nhược cơ thể, Lượng Cholesteron thấp trong khi axit linoleic cao có giá trị dược liệu chữa bệnh tim mạch. Mật gà được dùng chữa bệnh ho cho trẻ em, xương gà được nấu thành cao chữa bệnh run tay chân.


HIỆN NAY CÓ RẤT NHIỀU CƠ SỞ, CÔNG TY GIỐNG ĐĂNG BÁN GÀ H'MÔNG NHƯNG ĐÓ LÀ GÀ H'MÔNG LAI DO VIỆN CHĂN NUÔI LAI TẠO RA GIỮA GÀ H'MÔNG VÀ GÀ AI CẬP VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI ĐÃ LÀM MẤT ĐI RẤT NHIỀU GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ DƯỢC LIỆU CỦA GÀ H'MÔNG BẢN ĐỊA.
LÀ NGƯỜI SINH RA VÀ LỚN LÊN Ở BẮC CẠN, NƠI CÓ RẤT ĐÔNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC H'MÔNG SINH SỐNG NÊN TÔI HIỂU RẤT RÕ GIỐNG GÀ BẢN ĐỊA NÀY. GÀ H'MÔNG THUẦN CHỦNG HIỆN NAY CÒN RẤT ÍT, CHỈ CÒN XUẤT HIỆN LÁC ĐÁC TRÊN NHỮNG BẢN VÙNG CAO NGƯỜI MÔNG Ở BẮC CẠN, HÀ GIANG, CAO BẰNG VÀ MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI KHÁC...TUY NHIÊN, DO TẬP TÍNH CHĂN THẢ TỰ DO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÀ HIỆN NAY GÀ H'MÔNG ĐÃ BỊ LAI TẠP VỚI CÁC GIỐNG GÀ KHÁC RẤT NHIỀU.
GIÁ TRỊ DƯỢC LIỆU CỦA GÀ H'MÔNG THEO NGHIÊN CỨU CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC THẾ NÀO TÔI KHÔNG BIẾT, NHƯNG Ở TRÊN TÔI, NHỮNG NGƯỜI BỊ BỆNH TIM MẠCH, SUY NHƯỢC CƠ THỂ THƯỜNG TÌM BẰNG ĐƯỢC CON GÀ MÔNG TRÊN NHỮNG CHỢ PHIÊN VÙNG CAO VỀ ĐỂ HẦM ĂN VỚI NGẢI CỨU, HẠT SEN. SAU KHI ĂN THÌ XƯƠNG GÀ SẼ ĐƯỢC GOM LẠI, ĐƯỢC MỘT NỒI KHOẢNG 2,3 KG THÌ ĐEM NẤU CAO, CAO NÀY CHO NGƯỜI GIÀ ĂN RẤT TỐT...
BÀ CON CÓ NHU CẦU TÌM HIỂU GIÁ TRỊ THỰC SỰ CỦA GÀ H'MÔNG THUẦN CHỦNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI MÌNH :https://www.facebook.com/Traigakhanhbackan
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC!
 

#2
Gà H’Mông thuộc nhóm gà da đen, thịt đen, xương đen là vị thuốc bồi dưỡng sức khoẻ, đặc biệt là lượng mỡ rất ít, thịt ngọt thơm phù hợp với sở thích ẩm thực của người Việt Nam. TS. Võ Văn Sự, Trưởng khoa Động vật quý hiếm - Viện Chăn nuôi, cho biết: nghiên cứu về mặt dinh dưỡng, gà H'mông giá trị gấp nhiều lần giống gà ác. Người vùng cao Tây Bắc có món truyền thống là gà H'mông tần thuốc Bắc, dành để tẩm bổ cho những người ốm yếu.
Tính chất dược liệu của gà H’Mông: do thịt gà H’Mông có hàm lượng axít amin cao nên được sử dụng làm thuốc bồi bổ cơ thể, chữa bệnh suy nhược cơ thể, Lượng Cholesteron thấp trong khi axit linoleic cao có giá trị dược liệu chữa bệnh tim mạch. Mật gà được dùng chữa bệnh ho cho trẻ em, xương gà được nấu thành cao chữa bệnh run tay chân.


HIỆN NAY CÓ RẤT NHIỀU CƠ SỞ, CÔNG TY GIỐNG ĐĂNG BÁN GÀ H'MÔNG NHƯNG ĐÓ LÀ GÀ H'MÔNG LAI DO VIỆN CHĂN NUÔI LAI TẠO RA GIỮA GÀ H'MÔNG VÀ GÀ AI CẬP VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI ĐÃ LÀM MẤT ĐI RẤT NHIỀU GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ DƯỢC LIỆU CỦA GÀ H'MÔNG BẢN ĐỊA.
LÀ NGƯỜI SINH RA VÀ LỚN LÊN Ở BẮC CẠN, NƠI CÓ RẤT ĐÔNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC H'MÔNG SINH SỐNG NÊN TÔI HIỂU RẤT RÕ GIỐNG GÀ BẢN ĐỊA NÀY. GÀ H'MÔNG THUẦN CHỦNG HIỆN NAY CÒN RẤT ÍT, CHỈ CÒN XUẤT HIỆN LÁC ĐÁC TRÊN NHỮNG BẢN VÙNG CAO NGƯỜI MÔNG Ở BẮC CẠN, HÀ GIANG, CAO BẰNG VÀ MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI KHÁC...TUY NHIÊN, DO TẬP TÍNH CHĂN THẢ TỰ DO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÀ HIỆN NAY GÀ H'MÔNG ĐÃ BỊ LAI TẠP VỚI CÁC GIỐNG GÀ KHÁC RẤT NHIỀU.
GIÁ TRỊ DƯỢC LIỆU CỦA GÀ H'MÔNG THEO NGHIÊN CỨU CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC THẾ NÀO TÔI KHÔNG BIẾT, NHƯNG Ở TRÊN TÔI, NHỮNG NGƯỜI BỊ BỆNH TIM MẠCH, SUY NHƯỢC CƠ THỂ THƯỜNG TÌM BẰNG ĐƯỢC CON GÀ MÔNG TRÊN NHỮNG CHỢ PHIÊN VÙNG CAO VỀ ĐỂ HẦM ĂN VỚI NGẢI CỨU, HẠT SEN. SAU KHI ĂN THÌ XƯƠNG GÀ SẼ ĐƯỢC GOM LẠI, ĐƯỢC MỘT NỒI KHOẢNG 2,3 KG THÌ ĐEM NẤU CAO, CAO NÀY CHO NGƯỜI GIÀ ĂN RẤT TỐT...
BÀ CON CÓ NHU CẦU TÌM HIỂU GIÁ TRỊ THỰC SỰ CỦA GÀ H'MÔNG THUẦN CHỦNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI MÌNH :https://www.facebook.com/Traigakhanhbackan
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC!
Gà H’Mông thuộc nhóm gà da đen, thịt đen, xương đen là vị thuốc bồi dưỡng sức khoẻ, đặc biệt là lượng mỡ rất ít, thịt ngọt thơm phù hợp với sở thích ẩm thực của người Việt Nam. TS. Võ Văn Sự, Trưởng khoa Động vật quý hiếm - Viện Chăn nuôi, cho biết: nghiên cứu về mặt dinh dưỡng, gà H'mông giá trị gấp nhiều lần giống gà ác. Người vùng cao Tây Bắc có món truyền thống là gà H'mông tần thuốc Bắc, dành để tẩm bổ cho những người ốm yếu.
Tính chất dược liệu của gà H’Mông: do thịt gà H’Mông có hàm lượng axít amin cao nên được sử dụng làm thuốc bồi bổ cơ thể, chữa bệnh suy nhược cơ thể, Lượng Cholesteron thấp trong khi axit linoleic cao có giá trị dược liệu chữa bệnh tim mạch. Mật gà được dùng chữa bệnh ho cho trẻ em, xương gà được nấu thành cao chữa bệnh run tay chân.


HIỆN NAY CÓ RẤT NHIỀU CƠ SỞ, CÔNG TY GIỐNG ĐĂNG BÁN GÀ H'MÔNG NHƯNG ĐÓ LÀ GÀ H'MÔNG LAI DO VIỆN CHĂN NUÔI LAI TẠO RA GIỮA GÀ H'MÔNG VÀ GÀ AI CẬP VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI ĐÃ LÀM MẤT ĐI RẤT NHIỀU GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ DƯỢC LIỆU CỦA GÀ H'MÔNG BẢN ĐỊA.
LÀ NGƯỜI SINH RA VÀ LỚN LÊN Ở BẮC CẠN, NƠI CÓ RẤT ĐÔNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC H'MÔNG SINH SỐNG NÊN TÔI HIỂU RẤT RÕ GIỐNG GÀ BẢN ĐỊA NÀY. GÀ H'MÔNG THUẦN CHỦNG HIỆN NAY CÒN RẤT ÍT, CHỈ CÒN XUẤT HIỆN LÁC ĐÁC TRÊN NHỮNG BẢN VÙNG CAO NGƯỜI MÔNG Ở BẮC CẠN, HÀ GIANG, CAO BẰNG VÀ MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI KHÁC...TUY NHIÊN, DO TẬP TÍNH CHĂN THẢ TỰ DO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÀ HIỆN NAY GÀ H'MÔNG ĐÃ BỊ LAI TẠP VỚI CÁC GIỐNG GÀ KHÁC RẤT NHIỀU.
GIÁ TRỊ DƯỢC LIỆU CỦA GÀ H'MÔNG THEO NGHIÊN CỨU CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC THẾ NÀO TÔI KHÔNG BIẾT, NHƯNG Ở TRÊN TÔI, NHỮNG NGƯỜI BỊ BỆNH TIM MẠCH, SUY NHƯỢC CƠ THỂ THƯỜNG TÌM BẰNG ĐƯỢC CON GÀ MÔNG TRÊN NHỮNG CHỢ PHIÊN VÙNG CAO VỀ ĐỂ HẦM ĂN VỚI NGẢI CỨU, HẠT SEN. SAU KHI ĂN THÌ XƯƠNG GÀ SẼ ĐƯỢC GOM LẠI, ĐƯỢC MỘT NỒI KHOẢNG 2,3 KG THÌ ĐEM NẤU CAO, CAO NÀY CHO NGƯỜI GIÀ ĂN RẤT TỐT...
BÀ CON CÓ NHU CẦU TÌM HIỂU GIÁ TRỊ THỰC SỰ CỦA GÀ H'MÔNG THUẦN CHỦNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI MÌNH :https://www.facebook.com/Traigakhanhbackan
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC!
Cho mình xin báo giá gà mông thuần chủng các độ tuổi nhé. trannhatq@gmail.com (0987006016) - Cảm ơn bạn
 

khanhdenbk

Thành viên mới
#5
Báo giá em với em cũng đang quan tâm...vận chuyển về bắc giang thì thế nào?
Cám ơn các bạn đã quan tâm tới gà của mình. Hiện tại từ giờ đến hết 2016 trại mình sẽ không bán gà giống để nhân đàn vì mình đang khởi động dự án bảo vệ một số giống gà thuần việt ở việt nam.
Ạnh em có nhu cầu mua gà bố mẹ làm giống liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc qua FB của mình. Mình còn 2 cặp bố- mẹ cho anh em làm giống(vì nhiều gà trống quá đánh nhau nên mình phải bán bớt)
Giá 1,4 triệu/ 1 cặp gà bố mẹ
Thân!
 

Nongdanbk

Thành viên mới
#6
Giá chát thế, bác nào mua gà giống liên hệ e cấp cho giá tốt hơn nhiều, vận chuyển thì gửi qua xe giường nằm, cao bằng hà nội bến mỹ đình nhé mọi người. Khách hàng chịu chi phí vận chuyển vì vận chuyển gà giống nhà xe lấy 100k/cặp họ bảo đảm gà đến tay bạn còn sống nguyên vẹn nha, chứ gửi linh tinh mình ko bảo đảm đâu
 

menongnghiep1991

Thành viên mới
#7
Cám ơn các bạn đã quan tâm tới gà của mình. Hiện tại từ giờ đến hết 2016 trại mình sẽ không bán gà giống để nhân đàn vì mình đang khởi động dự án bảo vệ một số giống gà thuần việt ở việt nam.
Ạnh em có nhu cầu mua gà bố mẹ làm giống liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc qua FB của mình. Mình còn 2 cặp bố- mẹ cho anh em làm giống(vì nhiều gà trống quá đánh nhau nên mình phải bán bớt)
Giá 1,4 triệu/ 1 cặp gà bố mẹ
Thân!
Thế em muốn mua 1 trống vài mái thì giá sao
 

Nongdanbk

Thành viên mới
#8
Mua 1 trống vài mái cụ thể bác mua bao nhiêu con mái vậy? Cặp mái giá rẻ hơn cặp trống mái 150k
 

menongnghiep1991

Thành viên mới
#9
6mái 1 trống thì giá thế nào
[DOUBLEPOST=1445522077,1445521721][/DOUBLEPOST]Bác bán
Giá chát thế, bác nào mua gà giống liên hệ e cấp cho giá tốt hơn nhiều, vận chuyển thì gửi qua xe giường nằm, cao bằng hà nội bến mỹ đình nhé mọi người. Khách hàng chịu chi phí vận chuyển vì vận chuyển gà giống nhà xe lấy 100k/cặp họ bảo đảm gà đến tay bạn còn sống nguyên vẹn nha, chứ gửi linh tinh mình ko bảo đảm đâu
bác bán gà c giống không?
 

cuongdptv

Thành viên mới
#13
H'MÔng thuần con trống mào phải cụm chứ không dựng như gà ta nhé. 01694034067 gà thịt đen xương đen chân 4 ngón nhé. Gà chủ thớt lai rồi.
 

Babena

Thành viên mới
#14
Giá chát thế, bác nào mua gà giống liên hệ e cấp cho giá tốt hơn nhiều, vận chuyển thì gửi qua xe giường nằm, cao bằng hà nội bến mỹ đình nhé mọi người. Khách hàng chịu chi phí vận chuyển vì vận chuyển gà giống nhà xe lấy 100k/cặp họ bảo đảm gà đến tay bạn còn sống nguyên vẹn nha, chứ gửi linh tinh mình ko bảo đảm đâu
Báo giá bao nhiêu 1 cặp Hà H' mông nhé
 

Bài viết có nội dung tương tự