gà mái tân châu!!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter sjn_pr075
  • Ngày gửi
S

sjn_pr075

Lữ khách
#1
<span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">g&agrave; m&aacute;i t&acirc;n ch&acirc;u mặt r&acirc;u</span><br /><a target="_blank" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px" href="http://www.uphinh.vn/image/view/889223.jpg"><img border="0" style="cursor: default" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/889223.jpg" /></a><br /><a target="_blank" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px" href="http://www.uphinh.vn/image/view/889220.jpg"><img border="0" style="cursor: default" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/889220.jpg" /></a><br /><a target="_blank" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px" href="http://www.uphinh.vn/image/view/889222.jpg"><img border="0" style="cursor: default" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/889222.jpg" /></a><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">gi&aacute; 300k&nbsp;</font><strong style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><br /><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">g&agrave; đang ở Đức H&ograve;a -Long An c&oacute; thể shjp miễn ph&iacute; l&ecirc;n BX Củ Chi,BX An Sương li&ecirc;n hệ 01256088860 v&igrave; đang bận học n&ecirc;n anh em n&agrave;o muốn mua th&igrave; cứ nhắn tin cho m&igrave;nh m&igrave;nh sẽ trả lời đầy đủ cho ae</font></font></font></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Nhat Linh
- Địa chỉ: Đức Hòa - Long An
- Điện thoại: 01256088860 - Fax:
- email: nguyennhatlinh201191@gmail.com
 

Đối tác


Top