Gà này là gà gì?

#1
Em không rành về gà, có bà con ở Trà Vinh mang lên cho 2 con gà, không biết nó là loại gà gì, nhờ các bác giúp với ah!

Và với loại gà này thì nuôi như thế nào?

Em đang nuôi nhốt, nó đẻ thưa lắm, khoảng 2 ngày mới đẻ 1 trứng, đẻ được 5 trứng thì tự nhiên đạp bể mất 2 trứng, hôm qua đẻ lại được 5 trứng, nhưng vỏ trứng bị mềm, nó đạp bể luôn rồi, hix!

Đây là hình 2 em nó:

 

Last edited:

Mai khuyen

Nhà nông nghiệp dư
#2
Em không rành về gà, có bà con ở Trà Vinh mang lên cho 2 con gà, không biết nó là loại gà gì, nhờ các bác giúp với ah!

Và với loại gà này thì nuôi như thế nào?

Em đang nuôi nhốt, nó đẻ thưa lắm, khoảng 2 ngày mới đẻ 1 trứng, đẻ được 5 trứng thì tự nhiên đạp bể mất 2 trứng, hôm qua đẻ lại được 5 trứng, nhưng vỏ trứng bị mềm, nó đạp bể luôn rồi, hix!

Đây là hình 2 em nó:

Gà đá lông ,bạn mua lúa và cám viên và ít rau muống cho ăn là trứng sẽ trở lại bình thường .
 
#4
Em không rành về gà, có bà con ở Trà Vinh mang lên cho 2 con gà, không biết nó là loại gà gì, nhờ các bác giúp với ah!

Và với loại gà này thì nuôi như thế nào?

Em đang nuôi nhốt, nó đẻ thưa lắm, khoảng 2 ngày mới đẻ 1 trứng, đẻ được 5 trứng thì tự nhiên đạp bể mất 2 trứng, hôm qua đẻ lại được 5 trứng, nhưng vỏ trứng bị mềm, nó đạp bể luôn rồi, hix!

Đây là hình 2 em nó:

Đây là gà nòi, chắc là 2 con này chung bầy. Nếu gà chung bầy bạn để chung như vậy thì sau này gà con lớn lên không thể đem đi chọi dc, gà trùng huyết! bạn nên hỏi kỹ lại xem gà này bổn bang, gốc gác nó thế nào? đã dzữ không, đá cựa khá không hay chỉ là gà thịt??? nếu gà thịt thì không còn quan trọng nữa!!! cho ăn cám viên, lúa, rau xanh, cà chua bổ sung thêm là được!
 

Hải Nam

Nhà nông nghiệp dư
#6
Em không rành về gà, có bà con ở Trà Vinh mang lên cho 2 con gà, không biết nó là loại gà gì, nhờ các bác giúp với ah!

Và với loại gà này thì nuôi như thế nào?

Em đang nuôi nhốt, nó đẻ thưa lắm, khoảng 2 ngày mới đẻ 1 trứng, đẻ được 5 trứng thì tự nhiên đạp bể mất 2 trứng, hôm qua đẻ lại được 5 trứng, nhưng vỏ trứng bị mềm, nó đạp bể luôn rồi, hix!

Đây là hình 2 em nó:

Gà nòi đẹp tướng mà. Do lạ chỗ nó vậy, quen chỗ sẽ đẻ đều và nuôi con khéo lắm.