Gà Serama tơ ( cập nhật bầy mới)!!!

#1
Số 1 :Bầy 7 e Ser , gà 2 3 tháng , 4 nhạn , 1 khét ô , 2 khét bông
Giá : nhạn 500k/con , màu 400k/con
BẮT CẢ BẦY CÓ GIÁ TỐT:thumbsup1:
TRống nhạn 1:


TRống nhạn 2:

TRống nhạn 3


MÁI NHẠN

TRỐNG KHÉT Ô


MÁI KHÉT BÔNG 1


MÁI KHÉT BÔNG 2


Phone 0906.921.866 Cường
Gà ở Sài Gòn , Q11
CÓ Gà Nọc cho ae xem tại nhà
Có Giá Tốt cho ae nào mua hết cả bầy
Ship toàn quốc