Gà sò

  • Thread starter huyvumanh
  • Ngày gửi
Nghe 1 người đi rừng nói chuyện rằng, có 1 loại gà quý hiếm.
Đó là " gà sò"
Vậy sự thật là có loại gà như trên không?
có ai biết thông tin gì về gà sò không?
xin cho biết 1 vài thông tin
 
V

vanlamdn

Nhà nông nghiệp dư
gà sò, thực sự em mới nghe nói lần đầu tiên sau 30 năm xuất hiện trên cỏi đời^_^
 

Quảng cáoTop