Gà ta lông vàng

#1
Hiện tại mình đang muốn nuôi gà ta lông vàng (giống gà miền động nam bộ), thấy máy công ty toàn bán gà nòi đất, gà bình định (trên mình chọn gà long vàng hơn). Mình ở khu vực An Tây bến cát Biinhf dương. nếu a e nào có cung cấp thì liên hệ giúp mình, hoặc ai biết thi giới thiệu giúm mình. ai cso cùng chí hướng thì cũng xin làm wen, có gì hợp tác hoặc trao đổi kinh nghiệm với nhau
Email: phihungtran90@gmail.com
DT: 0989 878 075 ( hùng)
 

cungcapgagiong

Thành viên mới
#2
bạn muốn nuôi gà tàu lông vàng hay gà ta lông vàng chân vàng? mình chiuyên cung cấp các giống gà ta khu vực miền nam đây. nếu bạn có nhu cầu mua gà ta lông vamng2 hoặc gà tàu lông vàng liên hệ mình nhé. trunghoang21051986@gmail.com
dt 01627 419 679 hoang 28t


 
#4
Hiện tại mình đang muốn nuôi gà ta lông vàng (giống gà miền động nam bộ), thấy máy công ty toàn bán gà nòi đất, gà bình định (trên mình chọn gà long vàng hơn). Mình ở khu vực An Tây bến cát Biinhf dương. nếu a e nào có cung cấp thì liên hệ giúp mình, hoặc ai biết thi giới thiệu giúm mình. ai cso cùng chí hướng thì cũng xin làm wen, có gì hợp tác hoặc trao đổi kinh nghiệm với nhau
Email: phihungtran90@gmail.com
DT: 0989 878 075 ( hùng)
Bạn mua gà nuôi chưa, giống ở đâu vây.
Tôi ở Tân Uyên, Bình Dương

Hiện tại mình đang muốn nuôi gà ta lông vàng (giống gà miền động nam bộ), thấy máy công ty toàn bán gà nòi đất, gà bình định (trên mình chọn gà long vàng hơn). Mình ở khu vực An Tây bến cát Biinhf dương. nếu a e nào có cung cấp thì liên hệ giúp mình, hoặc ai biết thi giới thiệu giúm mình. ai cso cùng chí hướng thì cũng xin làm wen, có gì hợp tác hoặc trao đổi kinh nghiệm với nhau
Email: phihungtran90@gmail.com
DT: 0989 878 075 ( hùng)
Bạn mua gà nuôi chưa, giống ở đâu vây.
Tôi ở Tân Uyên, Bình Dương