Gà Tre đá

<TABLE class=PhotoStream cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR vAlign=top><TD class=PhotosColumn width="100%"><SCRIPT src="http://l.yimg.com/g/javascript/photo_cols.js.v38771.14" type=text/javascript></SCRIPT><TABLE cellSpacing=0 width="100%"><TBODY><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444078170'] = new Object(); global_photos['3444078170'].title = 'P1010219'; global_photos['3444078170'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443263035'] = new Object(); global_photos['3443263035'].title = 'P1010218'; global_photos['3443263035'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>


</TD><TD>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077960'] = new Object(); global_photos['3444077960'].title = 'P1010216'; global_photos['3444077960'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262839'] = new Object(); global_photos['3443262839'].title = 'P1010213 (1)'; global_photos['3443262839'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262839', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>


</TD><TD>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262757'] = new Object(); global_photos['3443262757'].title = 'P1010211'; global_photos['3443262757'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262667'] = new Object(); global_photos['3443262667'].title = 'P1010210 (1)'; global_photos['3443262667'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262667', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
c

</TD><TD>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077584'] = new Object(); global_photos['3444077584'].title = 'P1010205 (1)'; global_photos['3444077584'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262507'] = new Object(); global_photos['3443262507'].title = 'P1010187 (1)'; global_photos['3443262507'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262507', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>


</TD><TD>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262415'] = new Object(); global_photos['3443262415'].title = 'P1010182 (1)'; global_photos['3443262415'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262415', 240);</SCRIPT>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077424'] = new Object(); global_photos['3444077424'].title = 'P1010193 (1)'; global_photos['3444077424'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>


</TD><TD>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077330'] = new Object(); global_photos['3444077330'].title = 'P1010194'; global_photos['3444077330'].description = '';</SCRIPT></I>" </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077250'] = new Object(); global_photos['3444077250'].title = 'P1010198'; global_photos['3444077250'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>


</TD><TD>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077208'] = new Object(); global_photos['3444077208'].title = 'P1010191'; global_photos['3444077208'].description = '';</SCRIPT></I><SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3444077208', 240);</SCRIPT>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077154'] = new Object(); global_photos['3444077154'].title = 'P1010192'; global_photos['3444077154'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3444077154', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>


</TD><TD>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262033'] = new Object(); global_photos['3443262033'].title = 'P1010186 (1)'; global_photos['3443262033'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077076'] = new Object(); global_photos['3444077076'].title = 'P1010188'; global_photos['3444077076'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>


</TD><TD>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444024146'] = new Object(); global_photos['3444024146'].title = 'P1010224'; global_photos['3444024146'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443208451'] = new Object(); global_photos['3443208451'].title = 'P1010223'; global_photos['3443208451'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>Đ</TD><TD>
<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3443208451', 240);</SCRIPT>
</TD></TR></TBODY></TABLE>ĐI HỌC KHÔNG CHĂM SÓC ĐƯỢC !!! GIÁ HỮU NGHỊ 250K THẤY ĐƯỢC LIÊN HỆ SỐ 0937023087. GÀ ĐANG ĐỂ Ở QUÊ!!!!</TD></TR></TBODY></TABLE>
 


hi

da vay da dam gi ,mua ga da 5_10 thi goi cho minh,ga che tu 800_1100 ki ,ban 3 chai 1 con ,minh o caimon,dt 0932855636
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top