Gà Tre đá

  • Thread starter Tuan HS
  • Ngày gửi
T

Tuan HS

Lữ khách
#1
<TABLE class=PhotoStream cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR vAlign=top><TD class=PhotosColumn width="100%"><SCRIPT src="http://l.yimg.com/g/javascript/photo_cols.js.v38771.14" type=text/javascript></SCRIPT><TABLE cellSpacing=0 width="100%"><TBODY><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444078170'] = new Object(); global_photos['3444078170'].title = 'P1010219'; global_photos['3444078170'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443263035'] = new Object(); global_photos['3443263035'].title = 'P1010218'; global_photos['3443263035'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
3444078170_ae8a5446cd_m.jpg</TD><TD>
3443263035_68b41c339e_m.jpg</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077960'] = new Object(); global_photos['3444077960'].title = 'P1010216'; global_photos['3444077960'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262839'] = new Object(); global_photos['3443262839'].title = 'P1010213 (1)'; global_photos['3443262839'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262839', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
3444077960_195ba759cb_m.jpg</TD><TD>
3443262839_94e8325c04_m.jpg</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262757'] = new Object(); global_photos['3443262757'].title = 'P1010211'; global_photos['3443262757'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262667'] = new Object(); global_photos['3443262667'].title = 'P1010210 (1)'; global_photos['3443262667'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262667', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
3443262757_93462a380c_m.jpg

c

</TD><TD>
3443262667_ae65658731_m.jpg</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077584'] = new Object(); global_photos['3444077584'].title = 'P1010205 (1)'; global_photos['3444077584'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262507'] = new Object(); global_photos['3443262507'].title = 'P1010187 (1)'; global_photos['3443262507'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262507', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
3444077584_0dd80863be_m.jpg</TD><TD>
3443262507_b980824e9c_m.jpg</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262415'] = new Object(); global_photos['3443262415'].title = 'P1010182 (1)'; global_photos['3443262415'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262415', 240);</SCRIPT>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077424'] = new Object(); global_photos['3444077424'].title = 'P1010193 (1)'; global_photos['3444077424'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
3443262415_c233c368a0_m.jpg</TD><TD>
3444077424_31ef52f42c_m.jpg</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077330'] = new Object(); global_photos['3444077330'].title = 'P1010194'; global_photos['3444077330'].description = '';</SCRIPT></I>" </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077250'] = new Object(); global_photos['3444077250'].title = 'P1010198'; global_photos['3444077250'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
3444077330_f0e8f2c516_m.jpg</TD><TD>
3444077250_3e7d6bae21_m.jpg</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077208'] = new Object(); global_photos['3444077208'].title = 'P1010191'; global_photos['3444077208'].description = '';</SCRIPT></I><SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3444077208', 240);</SCRIPT>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077154'] = new Object(); global_photos['3444077154'].title = 'P1010192'; global_photos['3444077154'].description = '';</SCRIPT></I>

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3444077154', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
3444077208_04bd0a67e0_m.jpg</TD><TD>
3444077154_30dc377be2_m.jpg</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262033'] = new Object(); global_photos['3443262033'].title = 'P1010186 (1)'; global_photos['3443262033'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077076'] = new Object(); global_photos['3444077076'].title = 'P1010188'; global_photos['3444077076'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
3443262033_f4bd3d2713_m.jpg</TD><TD>
3444077076_1e4e8e8d73_m.jpg</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444024146'] = new Object(); global_photos['3444024146'].title = 'P1010224'; global_photos['3444024146'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443208451'] = new Object(); global_photos['3443208451'].title = 'P1010223'; global_photos['3443208451'].description = '';</SCRIPT></I>


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
3444024146_bd97789b47_m.jpg
Đ</TD><TD>
3443208451_ff3ecbd361_m.jpg

<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3443208451', 240);</SCRIPT>
</TD></TR></TBODY></TABLE>ĐI HỌC KHÔNG CHĂM SÓC ĐƯỢC !!! GIÁ HỮU NGHỊ 250K THẤY ĐƯỢC LIÊN HỆ SỐ 0937023087. GÀ ĐANG ĐỂ Ở QUÊ!!!!</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

A

anhba

Lữ khách
#3
ga đo o đạt vì mào chan qua gia ban giaocung hoi cao nha bạn o đauvay
 
C

caimon

Lữ khách
#5
hi

da vay da dam gi ,mua ga da 5_10 thi goi cho minh,ga che tu 800_1100 ki ,ban 3 chai 1 con ,minh o caimon,dt 0932855636
 

Đối tác


Top