gap kho trong thu tuc nhap khau cay / giong cay

  • Thread starter dthanhnam
  • Ngày gửi
cho hỏi có anh em nào đã nhập khẩu cây hoặc hạt giống cây theo đường hàng không (chuyển phát nhanh) thành công chưa?
Hiện em đang đang có một số loại hạt giống bi kẹt ở Chi Cục Kiểm Dịch Thực Vật. Người ta có hướng dẫn nộp đơn lên Cục Bảo Vệ Thực Vật rồi sau khi hỏi cục Bảo Vệ Thực Vật thì người ta chỉ mình làm việc với Cục Trồng Trọt.
Cuối cùng xin được bên Cục Trồng Trọt quay lại để làm việc tiếp với Cục Bảo Vệ Thực Vật thì họ nói phải nộp phụ lục 2 của QD48 cho bên nước xuất khẩu (trường hợp của mình là Úc). Nhưng mà bên nước người ta thì làm sao biết được phụ lục 2 của mình là gì mà người ta cũng chỉ bán thôi chứ làm sao mình kêu nguời ta làm phụ lục 2 trong quyết định 48 được.

Vậy cho hỏi có anh em nào rành về mấy vụ nhập khẩu cây / giống cây trồng thì chỉ giúp. Và không biết mấy anh em có kinh nghiệm nhập khẩu thì đi đường air hay đường biển dễ hơn. Và mấy anh em tự làm giấy tờ và nhập hay có phải nhờ dịch vụ không. Nếu có cho mình biết dịch vụ nào tốt và giá cả hợp lý nhé.

xin cảm ơn nhiều.
 Quảng cáoTop