Bán Gia kiệm - Đồng Nai: Cần bán 300 gà ta, gà nòi lai thịt và mua 1000 gà ta giống.

dhungbb

Lữ khách
#1
Cần bán 300 gà ta, gà nòi lai từ 1.3kg đến 1.8kg gà gần 5 tháng, và cần mua 1000 gà ta giống. Bác nào có nhu cầu mua hay cung cấp con giống xin liên hệ với em 0938040208 Hưng. Mình ở Gia Kiệm Đồng nai.
 

Top