Giải pháp khắc phục sự hiện diện của khí độc trong ao nuôi tôm

ngoctule

Lữ khách
#1
Phòng thí nghiệm Sinh thái Hoa Kỳ Ecological Labboratories đã sản xuất các chế phẩm MicrobeLift để kiểm soát và hấp thu khí khí độc NH3, NO2 trong qua trình nuôi tôm.

 1. 1. Quá trình ứng dụng sản phẩm như sau:
 • Tháng 1: 1 chai/4.000m3 – 6.000m3. 1 tuần/lần.
 • Tháng thứ 2 trở đi: 1 chai/2.000m3 – 5.000m3. 1 tuần/lần.
 • Sử dụng vào buổi sáng từ 08-9h khi có ánh sáng và sục khí tốt.
 • Trường hợp nước ao nuôi bị ô nhiễm nặng hoặc cấp cứu thì dùng liều gấp đôi.
 1. 2. Xử lý sự cố phát sinh khí độc NO2 trong ao nuôi tôm chân trắng-áp dụng hiệu quả hơn với tôm nuôi giai đoạn trước 45 ngày.
 • Giảm cho ăn từ 30-50% hoặc ngưng cho ăn hoàn toàn trong 1-2 ngày nếu hàm lượng NO2 vượt quá ngưỡng.
 • Tăng sục khí và quạt liên tục 24/24 ít nhất là 1 ngày
 • Sử dụng sản phẩm MicrobeLift Aqua-C kết hợp với MicrobeLift N1 theo liều lượng như sau:
 • 2 MicrobeLift N1 + 4 kg mật đường + 10 lít nước, ủ 4-6 giờ, sục khí, dùng cho 4.000m3. đánh vào buổi sáng
 • 2 MicrobeLift Aqua – C + 4 kg mật đường + 5 -7 lít nước, ủ 8-10 giờ, không sục khí, dùng cho 4.000m3.
 • Theo dõi trong 24 – 48 giờ, nồng độc khí độc sẽ giảm đáng kể.
Khi áp dụng quy trình trên cần lưu ý những điểm sau đây:
 • Ao nuôi phải có hệ thống cung cấp oxy tốt.
 • Giảm hoặc ngưng cho tôm ăn
 • Áp dụng sp lúc thời tiết đẹp ko có mưa bão
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty Đất Hợp- Ms Ngọc Tu-0902 421 214; Email: ngoctu@dathop.com.vn
 

Last edited: