Gibberellic acid (gibberellin) GA3

  • Thread starter khoinguyen
  • Ngày gửi
K

khoinguyen

Guest
#1
Bạn đang cần Gibberellic acid (gibberellin) GA3( Để nghiên cứu hay thử nghiệm…. ). Hãy gọi cho tôi: 0912.793.793

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg194.imageshack.us%2Fimg194%2F3135%2Fgibberellicacidga3china.th.jpg&hash=049ae49577d416eb4e1f2ef84a946ce9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg136.imageshack.us%2Fimg136%2F8791%2Fgibberellicacidga3.th.jpg&hash=c90dae35ddd096b72d1e4c3ec265980e

<!-- / message --><!-- sig -->
 

Last edited by a moderator:

Đối tác


Top