Bán giống tạo đại, táo thái lan, táo đào vàng

  • Thread starter cây giống việt nam
  • Ngày gửi
cây giống việt nam

cây giống việt nam

Lữ khách
#1
Giống táo Đại hay còn gọi là Đại táo được nhân giống vô tính với đặc điểm của cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ, cây giống với khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt, cây giống khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu úng chịu hạn cao.
Cây táo Đại giống có chiều cao từ 20-35cm
- Giống Đại Táo có khả năng sinh trưởng và phát triển khỏe, phân cành trung bình, lá to hơi vặn, xanh vừa.
- Thời Gian thu hoạch: Giống Đại táo thời gian thu hoạch quả từ tháng 10 –tháng 12
- chi tiết liên hệ: BAN KINH TẾ TRANG TRẠI VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN, 167 NGUYỄN NGỌC NẠI THANH XUÂN HÀ NỘI
- Ks Hiền: 01684126525
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-rlrMcgDY7SE%2FVMDFZq85l5I%2FAAAAAAADkqU%2FKzH2Lj8bWFQ%2FAgriviet.Com-i_t%2525C3%2525A1o_15_2.jpg&hash=a9b1fdd0ba0d468e13f52b7f267cc64d

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-5kJ5W1vncLA%2FVMDFaiE6OVI%2FAAAAAAADkqc%2FwiAhb96Bj18%2FAgriviet.Com-images.jpg&hash=84cf95fc45fe73cb72dc9fcd47138805
 

Quảng cáo

Top