Giun quế

Các bác cho e hỏi với ạ. Phải mất bao nhiêu kg giun quế tươi để được 1kg giun quế khô bà độ đạm, ME của giun quế tươi là bao nhiêu ạ
 

Quảng cáo

Top