giúp em ứng dụng hoá học đất trong quá trình làm sạch đất

  • Thread starter anhduy2004
  • Ngày gửi
anh nào có tài liệu về ứng dụng hoá học đất trong quá trình làm sạch đất thì chỉ giúp em với ạ
 


Bạn làm ơn cung cấp thông tin chi tiết hơn để mọi người có thể tìm giúp bạn nhé. Cụ thể là đất của bạn là đất gì? muốn làm sạch về phương diện nào? (nhiễm hóa chất? nhiễm vi sinh?), nếu biết được nhiễn cái gì cụ thể mới biết cách làm sạch chứ.
 
Bạn lên trang web của nhà sách FAHASHA, tìm sách "TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐẤT", trong đó có đầy đủ thứ bạn muốn kiếm.
Good luck.!
 


Back
Top