Giúp em với, cây rau húng trắng nó bị bệnh quá.

  • Thread starter quannguyen2507
  • Ngày gửi
Q

quannguyen2507

Lữ khách
#1
Cây rau húng trắng nhà em mới trồng được một đợt mà nó đã bị đốm ở mặt sau của lá, có đốm trắng nổi phồng lên, có cây còn bị vàng ngọn. Anh/chị nào biết bị làm sao giúp em với ạ, cho em xin tên thuốc để chữa nữa. Em cảm ơn ạ!
Dạ ảnh nó đây
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg922%2F4893%2FC4IYf6.jpg&hash=dbdd4742d73de4abc02b882320505e14

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLGT74Wq.jpg&hash=a5004f57089f8c83f8775df55b600495

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg922%2F2223%2FcH6NwA.jpg&hash=9e46254c78c35ae6dccacb381a1dc9c1
 
buithientruong

buithientruong

Lữ khách
#2
Cây rau húng trắng nhà em mới trồng được một đợt mà nó đã bị đốm ở mặt sau của lá, có đốm trắng nổi phồng lên, có cây còn bị vàng ngọn. Anh/chị nào biết bị làm sao giúp em với ạ, cho em xin tên thuốc để chữa nữa. Em cảm ơn ạ!
Dạ ảnh nó đây
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg922%2F4893%2FC4IYf6.jpg&hash=dbdd4742d73de4abc02b882320505e14

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLGT74Wq.jpg&hash=a5004f57089f8c83f8775df55b600495

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg922%2F2223%2FcH6NwA.jpg&hash=9e46254c78c35ae6dccacb381a1dc9c1
Bạn bóc xem bên trong có con gì không
 

Quảng cáo



Top