giup gà bệnh có ảnh kem theo

  • Thread starter duong duc
  • Ngày gửi
triệu chứng gà ũ rũ bỏ ăn,hay nằm 1 chỗ ít vận động,gà ăn không tieu ,đi ngoài phân lỏng,phân sống có nước.mào tái nhọt.
bênh tích mổ khám

26824267355_58511d0d2f_o.jpg


26756749381_f76c187419_o.jpg


26219731093_6c75018bfa_o.jpg


26219731093_6c75018bfa_o.jpg


26824311265_3c6652c2b6_o.jpg


26824267355_58511d0d2f_o.jpg
 
Back
Top