Gỗ Thông Đỏ

leminhsapa

Lữ khách
#1
CUNG CẤP GỖ THÔNG ĐỎ NHIỀU KÍCH CỠ


Thông đỏ-Gỗ thơm ngọt mùi trầm-vân đặc sịt.nặng-màu đỏ-
-QUA THỜI GIAN TÌM HIỂU SƯU TẦM MÌNH ĐÃ CÓ MẪU GỖ THÔNG ĐỎ
+GỖ RẤT NẶNG
+VÂN ĐẶC SỊT
+MÀU ĐỎ TỰ NHIÊN
+ MÙI THƠM DỊU TRẦM
+DẦU RẤT NHIỀU RA DÍNH MÙN CƯA
VÁN GỖ THÔNG ĐỎ MUA ĐƯỢC CỦA MẤY BÁC DÂN TỘC -HÀNG ĐỂ 8 NĂM NHƯNG VẪN THƠM PHỨC
+KÍCH THƯỚC
-DÀI 2.5 M
-RỘNG 50 CM
-DÀY 5-10 CM
DÀY 5-10 CM 

leminhsapa

Lữ khách
#2
DÀY
5-10 CM

CUNG CẤP GỖ THÔNG ĐỎ NHIỀU KÍCH CỠ
Thông đỏ-Gỗ thơm ngọt mùi trầm-vân đặc sịt.nặng-màu đỏ-
-QUA THỜI GIAN TÌM HIỂU SƯU TẦM MÌNH ĐÃ CÓ MẪU GỖ THÔNG ĐỎ
+GỖ RẤT NẶNG
+VÂN ĐẶC SỊT
+MÀU ĐỎ TỰ NHIÊN
+ MÙI THƠM DỊU TRẦM
+DẦU RẤT NHIỀU RA DÍNH MÙN CƯA
VÁN GỖ THÔNG ĐỎ MUA ĐƯỢC CỦA MẤY BÁC DÂN TỘC -HÀNG ĐỂ 8 NĂM NHƯNG VẪN THƠM PHỨC
+KÍCH THƯỚC
-DÀI 2.5 M
-RỘNG 50 CM
-DÀY 5-10 CM