Hạ cây thấp xuống tới đâu ?

  • Thread starter Yeu cai dep
  • Ngày gửi
Mình muốn hạ thấp cây xuống để làm bonsai,nhưng đang phân vân:
1.Hạ đến điểm mình muốn(nguy hiểm,cây có thể die luôn)
2.Hạ đến nhánh thấp nhất,khi cây mọc nhánh mới thấp hơn sẽ hạ tiếp.Cứ như vậy cho đến khi cây thấp như ý thì thôi (an toàn nhưng lâu quá)
Vậy các bạn tư vấn giúp mình với nhé !!!!!!!!!!!!Thanks nhiều nha !!!!!!!!!!^_^
Làm sao cho nhanh mà an toàn nhe !!!!!!!
 dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
Việc này cắt một lần hay nhiều lần là tùy chủng loại nhen bạn. Nguyệt quế, vạn niên tùng,... ít ai cắt 1 lần trừ trường hợp cây có tán thấp hoặc có định hướng sẳn. Mai vàng, mai chiếu thủy, thì chém tới tay một lần.
 
Yeu cai dep

Yeu cai dep

Thành viên mới
Em có 1 số cây tàn nhánh của chúng toàn ở trên cao nên muốn hạ thấp xuống(nhánh dưới thâp bị người ta cắt mất tiêu lâu rồi).Riêng cây sung,bông trang,bồ đề,lộc vừng,dương thì sao hả anh ?
 
T

THUATBONSAI

Nhanong.Com
trừ dương sĩ ra bạn cứ chém thẳng tay , các loại cây lá kim nói chung ,k ai vặt trụi lá nó hết , nó sẽ đai nếu k có lá để thở , với loại này thì thời gian lâu thậm chí rất lâu mới tạo được 1 bon sai và để gọi là ưng ý thì còn lâu hơn nữa nên với bon sai loại này thường rất quí và đắt .
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
Mình muốn hạ thấp cây xuống để làm bonsai,nhưng đang phân vân:
.......

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Hạ thấp cây đâu có thể tùy tiện được…mà còn tùy vào khả năng nảy mầm , tái sinh từ nơi vết cắt..và các qui tắc của thẩm mỹ nữa
Đẹp là sự phối hợp hài hòa giữa các đường nét và hình khối..cũng như màu sắc..
Vài qui ước thẩm mỹ dưới đây viết trong cuốn “Kĩ thuật Bonsai” cuả Lê Công Kiệt và Nguyễn Thiện Tịch:
Bề cao của cây bằng 6 lần bề dày của gốc
Bề dài của chậu bằng chiều cao của cây , hoặc bằng 2/3 chiều cao của cây v..v.

Trên đây chỉ là những qui tắc để làm đẹp 1 cách tiêu chuẩn thôi..trên thực tế.. các cao thủ phá bỏ quy tắc mà vẫn đẹp
Đó là ngệ thuật của sự phá cách

Trong âm nhạc và hội họa. cũng vậy kết cấu âm thanh và màu sắc phải đúng luật hết sức chặt chẽ,,,hơi sai 1 chút sẽ bị chê là…non hoặc thiếu lý thuyết cơ bản
Nhưng các thiên tài về hội hoạ và âm nhạc.. trong các tác phẩm bất hủ của họ đều có phá luật mà vẫn rất hay đến hết sức hay , các bậc thầy của âm nhạc khi nge “giai điệu” phá luật của họ chỉ có cách : ngiêng mình bái phục…không bắt bẻ được( trong nhạc của Mozart và Beethoven có nhiều nhất)
Đó là ngệ thuật
 
Last edited:
Yeu cai dep

Yeu cai dep

Thành viên mới
Em không phải thiên tài hay cao thủ gì cả,em cũng không rõ các qui tắc và qui ước ra sao ,quuan điểm của em về bonsai rất đơn giản:Bonsai là hình dạng cây cổ thụ được thu nhỏ.Em thấy 1cais cây đẹp,người khác bảo xấu,em cũng vẫn thấy nó đẹp.Mit,ổi,mãng cầu...làm bonsai em cũng vẫn thấy nó đẹp,miễn là nó giống như cây cổ thụ thu nhỏ.Cây em làm ra không để bán mà để cho mình ngắm,nếu có thêm 1 người khác khen đẹp là em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi,không dám mơ mông trở thành cao thủ hay thiên tài.Khốn nỗi kỹ thuật & kinh nghiệm của mình còn non kém quá,đi học lại không có thời gian,chủ yếu là tự tìm tòi học hỏi qua sach vở &kinh nghiệm của những người đi trước, nên rất mong mọi người trợ giúp.1 lần nữa cám ơn tất cả các bạn trên diễn đàn rất nhiều !!!!!!!!!!!:mad:
 
T

THUATBONSAI

Nhanong.Com
Em không phải thiên tài hay cao thủ gì cả,em cũng không rõ các qui tắc và qui ước ra sao ,quuan điểm của em về bonsai rất đơn giản:Bonsai là hình dạng cây cổ thụ được thu nhỏ.Em thấy 1cais cây đẹp,người khác bảo xấu,em cũng vẫn thấy nó đẹp.Mit,ổi,mãng cầu...làm bonsai em cũng vẫn thấy nó đẹp,miễn là nó giống như cây cổ thụ thu nhỏ.Cây em làm ra không để bán mà để cho mình ngắm,nếu có thêm 1 người khác khen đẹp là em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi,không dám mơ mông trở thành cao thủ hay thiên tài.Khốn nỗi kỹ thuật & kinh nghiệm của mình còn non kém quá,đi học lại không có thời gian,chủ yếu là tự tìm tòi học hỏi qua sach vở &kinh nghiệm của những người đi trước, nên rất mong mọi người trợ giúp.1 lần nữa cám ơn tất cả các bạn trên diễn đàn rất nhiều !!!!!!!!!!!:mad:

bàn về cái đẹp thì mổi người có cách nhìn riêng .cái đẹp của bác là theo trường phái tự nhiên - lấy thiên nhiên làm chủ đề ,tuy k cầu kỳ như những trường phái khác , đơn giản nhưng lại cực khó .
cái đơn giản ở ngoài thiên nhiên là " thiên tạo " , khi đem vào chậu , thu nhỏ cả thiên nhiên vào 1 cái chậu lại là " nhân tạo " . do đó đến khi bác thực hiện thành công thì đã trở thành "thầy " của các bậc thầy rồi .
ở đây theo chủ đề cắt cây thì theo tui bác cứ cắt theo cảm quan của mình , hình thành xong 1 tác phẩm rùi lại post ảnh lên nhờ bà con đánh giá . còn nếu học thì các khóa huấn luyện chỉ dạy các bước căn bản , quan trọng hơn vẫn là cảm quan của bác chứ k của ai khác . ( các bước căn bản trên diễn đàn nói rất nhìu đó).
chào nhé!!!
 
dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
bàn về cái đẹp thì mổi người có cách nhìn riêng .cái đẹp của bác là theo trường phái tự nhiên - lấy thiên nhiên làm chủ đề ,tuy k cầu kỳ như những trường phái khác , đơn giản nhưng lại cực khó .
cái đơn giản ở ngoài thiên nhiên là " thiên tạo " , khi đem vào chậu , thu nhỏ cả thiên nhiên vào 1 cái chậu lại là " nhân tạo " . do đó đến khi bác thực hiện thành công thì đã trở thành "thầy " của các bậc thầy rồi .
ở đây theo chủ đề cắt cây thì theo tui bác cứ cắt theo cảm quan của mình , hình thành xong 1 tác phẩm rùi lại post ảnh lên nhờ bà con đánh giá . còn nếu học thì các khóa huấn luyện chỉ dạy các bước căn bản , quan trọng hơn vẫn là cảm quan của bác chứ k của ai khác . ( các bước căn bản trên diễn đàn nói rất nhìu đó).
chào nhé!!!
Tôi đồng quan điểm với bạn thuatbonsai, vì thực ra các niêm luật cho bonsai cũng từ thiên nhiên mà ra, do nhiều thế hệ nghệ nhân ngắm các cổ thụ trong thiên nhiên và bắt chước. Đối với người mới nên thẩm các niêm luật, làm ra vài cây theo bài bản để chiêm nghiệm tính cổ thụ, tính tự nhiên của bonsai rồi sau đó đến một mức nào đó mới làm cây phá cách và phá cách đẹp
 
Yeu cai dep

Yeu cai dep

Thành viên mới
Ái chà chà !!!! Em không phải là người muốn phá cách đâu,vì cho dù có làm 1 cây quái đến đâu , trong đó vẫn phảng phất ít nhiều các niêm luật . Em ở đây chẳng qua là vì có quá nhiều cách làm nên chúng khiến em phân vân đó mà !!!!:unsure:
Thật ra em chỉ muốn tìm 1 cách làm sao cho an toàn , cây không chết hay bỏ cành lãng nhách(uổng lắm),nhưng phải nhanh và đẹp đó thôi !!!!!!!!!!(Em nghĩ chắc có nhiều bạn cũng lưỡng lự giống mình lắm đây):wacko::D
 
Last edited:
henrythai

henrythai

Nhanong.Com
Lúc Thái mới mua cây về chơi cũng có những ý nghĩ như bạn vậy đó! An toàn, nhanh gọn lẹ . . . đẹp! Thế là Thái đã làm ngủm mấy cây rồi mới ngộ ra . . .
Để có một cây gọi là tạm chơi được Thái phải mất ít nhất 2 năm từ cây phôi. Còn để có một cây tạm gọi là đẹp ít ra phải có thời gian kungfu từ 5 năm, 10 năm mới hoàn chỉnh được. Kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn. Theo Thái nghĩ thì chơi bonsai là một trong những người kiên nhẫn hàng đầu.
 
T

THUATBONSAI

Nhanong.Com
Thái nói đúng lắm , nghệ thuật bon sai k dành cho những ai thiếu kiên nhẫn . bon sai thể hiện những đức tính như : cần , nhẫn ,mỹ ... mà mổi tác phẩm bon sai phản phất 1 tâm trạng nào đó của con người với thiên nhiên .
học , học và học cũng là chữ "nhẫn" , nên bắt đầu = đặc tính của từng loại cây , chiêm nghiệm tính cổ thụ , bạn sẽ thấy bon sai là 1 kì công của con người và nếu bạn k có chữ nhẫn thì tốt hơn bạn đừng chơi bon sai .....
 
Yeu cai dep

Yeu cai dep

Thành viên mới
Các ban nói đúng,nhẫn thì mình có thừa,nhưng làm cây có nhiều cách,không lẽ mình chọn cách làm càng lâu càng tốt ?
 
T

THUATBONSAI

Nhanong.Com
1 bon sai khi đã định hình theo đúng khuôn mẫu mà bon sai cần có thì 1 thời gian sau , tàn lá phát triển, thêm vào là lượng phân bón chúng ta cho vào làm cây tốt , phát triển mạnh dẫn đến phá dáng cây mà mình kì công uốn nắn ngay từ lúc đầu. đến đây người chơi lại tỉa bớt lá , tỉa cành , uốn lại 1 phần thậm chí toàn cây( gọi là định hình ). ở giai đoạn này một số người sẽ nhận thấy "phá cách hay không " hay giữ lại hình dáng ban đầu.... và cứ như vậy , cây phát triển phá dáng thì chỉnh sữa , sữa xong lại nuôi, nuôi xong lại sữa kéo dài từ năm này sang năm khác, từ người này sang người khác và có thể từ đời này sang đời khác ,cây bon sai đó cũng chưa gọi là "rồi", và như thế mới gọi là " nuôi ".
đó là cách chơi duy nhất của bon sai , không có cách khác cũng k cần thiết phải làm thật nhanh . bon sai là thế đó ...
---------------
tôi có thể tạo ra 10 cây bon sai chỉ trong một ngày , nhưng ngược lại trong một năm hay lâu hơn có thể tôi k tạo ra được 1 cây nào hết , cho nên ở trên tôi có đề cập tới " cảm quan " là thế đó.
 
Last edited:
dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
Ái chà chà !!!! Em không phải là người muốn phá cách đâu,vì cho dù có làm 1 cây quái đến đâu , trong đó vẫn phảng phất ít nhiều các niêm luật . Em ở đây chẳng qua là vì có quá nhiều cách làm nên chúng khiến em phân vân đó mà !!!!:unsure:
Thật ra em chỉ muốn tìm 1 cách làm sao cho an toàn , cây không chết hay bỏ cành lãng nhách(uổng lắm),nhưng phải nhanh và đẹp đó thôi !!!!!!!!!!(Em nghĩ chắc có nhiều bạn cũng lưỡng lự giống mình lắm đây):wacko::D
Thực tế những niêm luật của bonsai cũng có chú ý để cây sinh trưởng bình thường không bị bỏ cành như bạn nói vì " cành trên không được che khuất cành dưới", "các cành phía dưới là các cành lớn nhất",...
 
chutieuthoinay2011

chutieuthoinay2011

Thành viên mới
chao ban.cai de tao ra 1 cay bon sai dung nghia thi ban can phai co nhung buc thuc hien tuan theo nguyen tac chung cua bon sai ban nhe
1 neu ban muon ha thap cay cua nban thanh bon sai thi tot nhat chieu cao khong qua gap 6 lan duong kinh cua goc cay .Chau khong to qua 5 lan duong kinh cua goc, va chieu cao cua chau toi thieukhong qua 2 lan duong king cua goc.va nguyen tac chung cua 1 cay bon sai gom 3 canh co ban de tao hinh tam giac cho bon sai .chuc ban thanh cong
 
T

THUATBONSAI

Nhanong.Com
[quote=chutieuthoinay2011;165217]chao ban.cai de tao ra 1 cay bon sai dung nghia thi ban can phai co nhung buc thuc hien tuan theo nguyen tac chung cua bon sai ban nhe
1 neu ban muon ha thap cay cua nban thanh bon sai thi tot nhat chieu cao khong qua gap 6 lan duong kinh cua goc cay .Chau khong to qua 5 lan duong kinh cua goc, va chieu cao cua chau toi thieukhong qua 2 lan duong king cua goc.va nguyen tac chung cua 1 cay bon sai gom 3 canh co ban de tao hinh tam giac cho bon sai .chuc ban thanh cong[/quote]

chữ k dấu khó đọc quá bác ạ !
bác phải nói rõ 3 cạnh tao hình tam giác như thế nào và có hình kèm theo mới mong người đọc hiểu được nhé !
 

Quảng cáoTop