Hà Nội bán đàn Doberman, đã tẩy giun và tiêm phòng đầy đủ.

sinhnh

Lữ khách
#1
Hà Nội bán đàn Doberman, đã tẩy giun và tiêm phòng đầy đủ.
Chó Cái ( không giấy) là hậu duệ của Dola và Amigo( Amigo được nhập từ Canada)
Chó Đực tên là Hummer được nhập từ ukraina ( có giấy)
Cón con gồm đực cái đầy đủ.
Chi tiết liên hệ: 0982.667.049
Đánh giá của giám khảo cho chó cái trong show doberman lần thứ nhất

Đây là phả hệ của Hummer

Hình ảnh chó con
[DOUBLEPOST=1418023512][/DOUBLEPOST]

[DOUBLEPOST=1418092050][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1418695400][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1421408872][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1421844694][/DOUBLEPOST]upppppppppppp
[DOUBLEPOST=1422010126][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1422496688][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1422666548][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1422840755][/DOUBLEPOST]ippppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1423013906][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppppppppppp