Cần mua Hà Nội . Cần mua thịt dê, dúi, lợn rừng, gà đồi

bebi_hn

Lữ khách
#1
Mình ở Hà Nội đang muốn kinh doanh 1 số sản phẩm từ chăn nuôi như thị dê, lợn rừng, gà đồi, dúi, gà đông tảo ....

Sản phẩm mình mua là đã thành phẩm rồi nhé. Bạn nào có sản phảm thì có thể gửi cho mình xin báo giá nhé ( giá tốt nhất )
Liên hệ với mình theo 02 cách
Địa chỉ email : anhnt@webviecnha.com

Mobile 0904159809
 

xuân ga

Lữ khách
#2
Mình ở Hà Nội đang muốn kinh doanh 1 số sản phẩm từ chăn nuôi như thị dê, lợn rừng, gà đồi, dúi, gà đông tảo ....

Sản phẩm mình mua là đã thành phẩm rồi nhé. Bạn nào có sản phảm thì có thể gửi cho mình xin báo giá nhé ( giá tốt nhất )
Liên hệ với mình theo 02 cách
Địa chỉ email : anhnt@webviecnha.com

Mobile 0904159809
ong mua vs so luong bao nhjeu to co trang trai nuoi de co kha nang cung cap 1t thit /thang neu co nhu cau lh 0966845250
 

tenmien

Lữ khách
#4
Mình ở Hà Nội đang muốn kinh doanh 1 số sản phẩm từ chăn nuôi như thị dê, lợn rừng, gà đồi, dúi, gà đông tảo ....

Sản phẩm mình mua là đã thành phẩm rồi nhé. Bạn nào có sản phảm thì có thể gửi cho mình xin báo giá nhé ( giá tốt nhất )
Liên hệ với mình theo 02 cách
Địa chỉ email : anhnt@webviecnha.com

Mobile 0904159809
E vừa thấy quảng cáo trên topic có www.thitde.com bán thịt dê.

Link : http://agriviet.com/home/threads/118815-Cung-Cap-Thit-De-Nui-Ninh-Binh-Chinh-Hieu#ixzz2DROaCT7Q
bác chủ thử vào gọi xem họ có bán buôn lại không.
 
Top