Bán Hà Nội - <=> TUYÊN QUANG BÁN GÀ PHOENIX - TÂN CHÂU - THÁI -SERAMA - tre bắc 0969367 C

dinhtue

Lữ khách
#1
mình chuyên cung cắp gà cảnh ship toàn miền bắc[size=x-large] 0969367367 gặp Tuệ[/size]
hình tức thanh toán
1 chuyển khoản TK 8100205075527 phạm đình tụê ngân hàng agribank tuyên quang
2-ae mua gà ứng trước 50k tiền dt rồi làm theo cú pháp
Số mã thẻ xxxxxxxxxxxxxxx
Tên: xxxx Địa chỉ:xxxx
Số đt dùng: 0xxxxxxxxxxx
gà bbos em nhạn

mình chuyên cung cắp gà cảnh ship toàn miền bắc[size=x-large] 0969367367 gặp Tuệ[/size]
hình tức thanh toán
1 chuyển khoản TK 8100205075527 phạm đình tụê ngân hàng agribank tuyên quang
2-ae mua gà ứng trước 50k tiền dt rồi làm theo cú pháp
Số mã thẻ xxxxxxxxxxxxxxx
Tên: xxxx Địa chỉ:xxxx
Số đt dùng: 0xxxxxxxxxxx
 

Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx