Hạch toán lợi nhuận nuôi gà

  • Thread starter gà con tập múa
  • Ngày gửi
G

gà con tập múa

Lữ khách
#1
Chi các khoản nuôi gà thịt
Tiền mua giống.

Tiền thức ăn, nước uống.

Tiền thuốc thú y.

Vật rẻ tiền mau hỏng (máng, chổi, xẻng v.v…).

Nguyên vật liệu (phôi bào, chất độn, vôi sát trùng…).

Văn phòng phẩm (giấy, bút ghi chép…).

Lương cán bộ, công nhân viên.

Bảo hiểm xã hội.

Bồi dưỡng, thưỏng các dịp lễ, tết.

Khấu hao tài sản.

Sửa chữa nhỏ hàng năm.

Sửa chữa lớn (nếu có).

Bảo hộ lao động (áo quẩn, ủng, khẩu trang).

Lãi suất ngân hàng (nếu phải vay vốn Nhà nước).

Quản lý phí (lương lãnh đạo, bảo vệ, tạp vụ, thủ kho…).
Xem thêm http://caytrongvatnuoi.com/vat-nuoi/chan-nuoi-ga/hach-toan-loi-nhuan-tu-nuoi-ga/
 
Jerrychuot

Jerrychuot

Thành viên gắn bó
#2
Chi các khoản nuôi gà thịt
Tiền mua giống.

Tiền thức ăn, nước uống.

Tiền thuốc thú y.

Vật rẻ tiền mau hỏng (máng, chổi, xẻng v.v…).

Nguyên vật liệu (phôi bào, chất độn, vôi sát trùng…).

Văn phòng phẩm (giấy, bút ghi chép…).

Lương cán bộ, công nhân viên.

Bảo hiểm xã hội.

Bồi dưỡng, thưỏng các dịp lễ, tết.

Khấu hao tài sản.

Sửa chữa nhỏ hàng năm.

Sửa chữa lớn (nếu có).

Bảo hộ lao động (áo quẩn, ủng, khẩu trang).

Lãi suất ngân hàng (nếu phải vay vốn Nhà nước).

Quản lý phí (lương lãnh đạo, bảo vệ, tạp vụ, thủ kho…).
Xem thêm http://caytrongvatnuoi.com/vat-nuoi/chan-nuoi-ga/hach-toan-loi-nhuan-tu-nuoi-ga/
Cái gì vậy trời:rolleyes:
 

Quảng cáoTop