Cần mua hạt giống cây kim ngân < có ảnh quả , cây >

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
T

tiến đàm

Lữ khách
#1
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt giống cây kim ngân ở nơi khác cách gọi khác nhau
nếu ai có thể cung cấp hạt giống xin liên hệ theo địa chỉ :
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fanh%2520cuoi%2Fvuongnghj%2FHT1JeVkFPRaXXagOFbX1_zps2f7e2eca.jpg&hash=4784566e59327adac48cb386ca8b29dc


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fanh%2520cuoi%2Fvuongnghj%2F3874_zps1b492bc1.jpg&hash=762953eb9e4b552c5961e73beb9fc950


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fanh%2520cuoi%2Fvuongnghj%2F10780-Pachira-aquatica_zps0a481ebc.jpg&hash=f332afdb81a01d5f3aeef527c4e30eef


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fanh%2520cuoi%2Fvuongnghj%2Fpachira-glabra2_zpscdcab7fa.jpg&hash=d86c8f7fff735c6740bb36c4f3736efd


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fanh%2520cuoi%2Fvuongnghj%2FPachiraaquatica_zpsd4caca3d.jpg&hash=7bfc31b66bf0c72f76eafa3c782eea08


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fanh%2520cuoi%2Fvuongnghj%2Fba9a64_zpsba557cf7.jpg&hash=8f7bbb0448840950a96ffe1b0cb9b632
 

Quảng cáo

Top