Hạt giống hoa oải hương, hoa cúc xanh và dâu tây nhập từ amazon.com

  • Thread starter miubeo161
  • Ngày gửi
M

miubeo161

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center">Ch&agrave;o m<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">ọi người.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">Hiện tại m&igrave;nh đang cung cấp 1 số loại hạt giống hoa như sau:</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">1. Hạt giống hoa oải hương</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center">&nbsp;1.1 English Lavender</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center">&nbsp;1.2 Lavender Vera</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center">&nbsp;1.3 Lavender Hidcote</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center">1.4 Lavender Common</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center">1.5 Lavender Heirloom&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">2. Hạt giống hoa c&uacute;c xanh&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">3. Hạt giống d&acirc;u t&acirc;y</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">Tất cả c&aacute;c loại hạt giống tr&ecirc;n đều được nhập từ amazon.com nh&eacute;.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">Bạn n&agrave;o quan t&acirc;m th&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nh&eacute;:</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">Yahoo: nda286</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">Mail: nda286@yahoo.com</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; hoan161@gmail.com</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">ĐT: 0906283311</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center">website:&nbsp;<a href="http://strongerseeds.mysite.vn/">http://strongerseeds.mysite.vn/</a>&nbsp;&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">Khi li&ecirc;n hệ trực tiếp, m&igrave;nh sẽ cung cấp th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về c&aacute;ch trồng, c&aacute;c mẫu chậu ph&ugrave; hợp với từng loại hạt giống, c&aacute;ch thức mua h&agrave;ng, vận chuyển v&agrave; thanh to&aacute;n sau nha.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: Arial, Tahoma; border: 0px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: -webkit-center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif">Cảm ơn mọi người. Rất mong nhận được sự ủng hộ&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ An
- Địa chỉ: P8B2 KTT Cty CPXD số 1- Ngõ 13 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
- Điện thoại: 0906 28 33 11 - Fax:
- email: hoan161@gmail.com
 

Top