hayhay

Trong 100kg phân 20-20-15 làm sao biết được số kg của N(đạm), DAP(16-44), K(kali) trong 100kg.
Dể ẹt, Pác lấy 20/0.44 = lượng DAP (16-44) sử dụng là bao nhiêu
sau đó lấy lượng DAP đã biết nhân cho 0.16 = con số A. Lấy 20-A=B. Lấy B/0.46 = lượng ure sử dụng (ure chứ ko phải đạm nha pác). Còn Kali thì lấy 15/0.6 = lượng kali (KCl) sử dụng
Công tổng DAP, ure, KCl lại không đủ 100 thì thêm phụ gia vào cho đủ.

Thân
 


Back
Top