Hcm-BÁn bông lọc nước kich thước 1m*1m,dày 3.5cm giá 50k/miếng