Hcm - bán gà nhạn chóp râu tuyệt đẹp - hàng khó tìm

lamcama

Lữ khách
#1
ANH EM THÍCH XIN LIÊN HỆ 0909 500 410

GÀ ĐANG CHỊU TRỐNG - SẮP ĐẺ

GÀ NHẠN CHÓP RÂU CỰC ĐẸP

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

GÀ Ô CHÓP RÂU KHÓ TÌM

[/URL]
 

#2
ANH EM THÍCH XIN LIÊN HỆ 0909 500 410

GÀ ĐANG CHỊU TRỐNG - SẮP ĐẺ

GÀ NHẠN CHÓP RÂU CỰC ĐẸP

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

GÀ Ô CHÓP RÂU KHÓ TÌM

[/URL]
cho cái giá vào hộp thư đi bạn