Hcm- bồ câu sư tử

#1
cần bán vài cặp bồ câu sư tử giá cực rẻ

1- sư tử trắng đỏ (3 tháng tuổi)2- sư tử vàng (chim con đã ăn cứng)


3- sư tử tiger (chim con đã ăn cứng)

4- một bầy sư tử đủ màu (chim con đã ăn cứng)


============================================

Vui lòng liên lạc :
Nhân
0918 97 98 90
D7/19 Quốc lộ 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Nhà ngay ngã ba đường Quốc lộ 1 và đường Tân Túc
(Cách cầu Bình Điền 2,5km, cách cầu vượt Nguyễn Văn Linh 1.100m - - -> hướng từ Saigon đi Miền Tây) 

#2
......................................
cần bán vài cặp bồ câu sư tử giá cực rẻ

1- sư tử trắng đỏ (3 tháng tuổi)2- sư tử vàng (chim con đã ăn cứng)


3- sư tử tiger (chim con đã ăn cứng)

4- một bầy sư tử đủ màu (chim con đã ăn cứng)


============================================

Vui lòng liên lạc :
Nhân
0918 97 98 90
D7/19 Quốc lộ 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Nhà ngay ngã ba đường Quốc lộ 1 và đường Tân Túc
(Cách cầu Bình Điền 2,5km, cách cầu vượt Nguyễn Văn Linh 1.100m - - -> hướng từ Saigon đi Miền Tây) 
#4
....................................................
cần bán vài cặp bồ câu sư tử giá cực rẻ

1- sư tử trắng đỏ (3 tháng tuổi)2- sư tử vàng (chim con đã ăn cứng)


3- sư tử tiger (chim con đã ăn cứng)

4- một bầy sư tử đủ màu (chim con đã ăn cứng)


============================================

Vui lòng liên lạc :
Nhân
0918 97 98 90
D7/19 Quốc lộ 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Nhà ngay ngã ba đường Quốc lộ 1 và đường Tân Túc
(Cách cầu Bình Điền 2,5km, cách cầu vượt Nguyễn Văn Linh 1.100m - - -> hướng từ Saigon đi Miền Tây) 
#5
............................................................................
cần bán vài cặp bồ câu sư tử giá cực rẻ

1- sư tử trắng đỏ (3 tháng tuổi)2- sư tử vàng (chim con đã ăn cứng)


3- sư tử tiger (chim con đã ăn cứng)

4- một bầy sư tử đủ màu (chim con đã ăn cứng)


============================================

Vui lòng liên lạc :
Nhân
0918 97 98 90
D7/19 Quốc lộ 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Nhà ngay ngã ba đường Quốc lộ 1 và đường Tân Túc
(Cách cầu Bình Điền 2,5km, cách cầu vượt Nguyễn Văn Linh 1.100m - - -> hướng từ Saigon đi Miền Tây) 
#6
UP...............................
cần bán vài cặp bồ câu sư tử giá cực rẻ

1- sư tử trắng đỏ (3 tháng tuổi)2- sư tử vàng (chim con đã ăn cứng)


3- sư tử tiger (chim con đã ăn cứng)

4- một bầy sư tử đủ màu (chim con đã ăn cứng)


============================================

Vui lòng liên lạc :
Nhân
0918 97 98 90
D7/19 Quốc lộ 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Nhà ngay ngã ba đường Quốc lộ 1 và đường Tân Túc
(Cách cầu Bình Điền 2,5km, cách cầu vượt Nguyễn Văn Linh 1.100m - - -> hướng từ Saigon đi Miền Tây) 
#8
...................................
cần bán vài cặp bồ câu sư tử giá cực rẻ

1- sư tử trắng đỏ (3 tháng tuổi)2- sư tử vàng (chim con đã ăn cứng)


3- sư tử tiger (chim con đã ăn cứng)

4- một bầy sư tử đủ màu (chim con đã ăn cứng)


============================================

Vui lòng liên lạc :
Nhân
0918 97 98 90
D7/19 Quốc lộ 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Nhà ngay ngã ba đường Quốc lộ 1 và đường Tân Túc
(Cách cầu Bình Điền 2,5km, cách cầu vượt Nguyễn Văn Linh 1.100m - - -> hướng từ Saigon đi Miền Tây)