HCM Cung Cấp sỉ và lẻ cá hải tượng long đẹp giá rẻ

quitruong289

Lữ khách
#1
Trại cá tư ròng Cung cấp sỉ và lẻ , cá hải tượng, lớn,nhỏ
tôi chuyên cung cấp cá hải tượng số lượng lớn từ cá nhỏ và nhiều loại cá khác

size -20cm : 1tr450.000đ
-25cm : 1tr60,000đ
10-100kg/con = 600,000đ/kg
nhận ship toàn quốc .
ai có nhu cầu lien hệ : 0971.737.232 (Trương)
 

Last edited:

quitruong289

Lữ khách
#7
upppppppppppppppppppppp
uppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1438053362][/DOUBLEPOST] upppppp
[DOUBLEPOST=1438141213][/DOUBLEPOST]
uppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1438053362][/DOUBLEPOST]
upppppp
uppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1438053362][/DOUBLEPOST]
upppppp
upppppppppppppppppppp\
[DOUBLEPOST=1438835983][/DOUBLEPOST]
uppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1438053362][/DOUBLEPOST]
upppppp
[DOUBLEPOST=1438141213][/DOUBLEPOST]

upppppppppppppppppppp\
uppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1439193682][/DOUBLEPOST]
uppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1438053362][/DOUBLEPOST]
upppppp
[DOUBLEPOST=1438141213][/DOUBLEPOST]

upppppppppppppppppppp\
[DOUBLEPOST=1438835983][/DOUBLEPOST]
uppppppppppppppppp
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1439364948][/DOUBLEPOST]
uppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1438053362][/DOUBLEPOST]
upppppp
[DOUBLEPOST=1438141213][/DOUBLEPOST]

upppppppppppppppppppp\
[DOUBLEPOST=1438835983][/DOUBLEPOST]
uppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1439193682][/DOUBLEPOST]
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
uuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1440208854][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1440291893][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1440468625][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1440556007][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1440730254][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1440811902][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1440811911][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1440897197][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441069058][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441158842][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441251022][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441347374][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441347406][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441418121][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441503335][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441593048][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441675173][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441760474][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441846800][/DOUBLEPOST]pupuppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1441938819][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1442023448][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1442121796][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1442320325][/DOUBLEPOST]pppppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1442742462][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppppppp
 

#11
upppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483103614,1450963983][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483355124][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483355166][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483533387][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483533468][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483620388][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483620481][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483620569][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483706036][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1483845350][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppp
[DOUBLEPOST=1487594348][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppp