HCM gò vấp thanh lý bồ câu kiểng

  • Thread starter MinhHuy
  • Ngày gửi
M

MinhHuy

Lữ khách
#1
Hiện tại ko có thời gian chăm sóc nên nhượng lại số bồ câu kiểng và chuồng nuôi mình có gồm
1 cặp bc sư tử 4 tháng
2 cặp bc banh vảy đẻ gần 2 năm tuổi
2 cặp bc banh đỏ đẻ trên 1 năm tuổi
2 cặp banh vảy tơ
4 lồng đôi, mỗi lồng 1m2 x 0,5m
10 khay phân + tổ + máng ăn, nước, khoáng đầy đủ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRbv9PlG.jpg&hash=a986585f6efb5e1f718dbe1830c22973proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRbv9PlG.jpg&hash=a986585f6efb5e1f718dbe1830c22973

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FfnfL9p1.jpg&hash=ec7a1e89b2b869908f394bc3bab5d6c0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7505%2F16075867729_5b8f9e270c_o.jpg&hash=3ddfc639d94380f0793766247f9cda23


Giá tất cả là 3 triệu
Dc 34 dg số 12 f11 gò vấp hcm. Sdt 0909672320. Thanks all đã xem tin
 

D

dinhvui1283

Lữ khách
#2
Hiện tại ko có thời gian chăm sóc nên nhượng lại số bồ câu kiểng và chuồng nuôi mình có gồm
1 cặp bc sư tử 4 tháng
2 cặp bc banh vảy đẻ gần 2 năm tuổi
2 cặp bc banh đỏ đẻ trên 1 năm tuổi
2 cặp banh vảy tơ
4 lồng đôi, mỗi lồng 1m2 x 0,5m
10 khay phân + tổ + máng ăn, nước, khoáng đầy đủ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRbv9PlG.jpg&hash=a986585f6efb5e1f718dbe1830c22973proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRbv9PlG.jpg&hash=a986585f6efb5e1f718dbe1830c22973

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FfnfL9p1.jpg&hash=ec7a1e89b2b869908f394bc3bab5d6c0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7505%2F16075867729_5b8f9e270c_o.jpg&hash=3ddfc639d94380f0793766247f9cda23


Giá tất cả là 3 triệu
Dc 34 dg số 12 f11 gò vấp hcm. Sdt 0909672320. Thanks all đã xem tin
còn chim không bạn nếu còn nt mình nha : 0907830283
 
H

hocchoichim

Lữ khách
#5
Hiện tại ko có thời gian chăm sóc nên nhượng lại số bồ câu kiểng và chuồng nuôi mình có gồm
1 cặp bc sư tử 4 tháng
2 cặp bc banh vảy đẻ gần 2 năm tuổi
2 cặp bc banh đỏ đẻ trên 1 năm tuổi
2 cặp banh vảy tơ
4 lồng đôi, mỗi lồng 1m2 x 0,5m
10 khay phân + tổ + máng ăn, nước, khoáng đầy đủ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRbv9PlG.jpg&hash=a986585f6efb5e1f718dbe1830c22973proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRbv9PlG.jpg&hash=a986585f6efb5e1f718dbe1830c22973

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FfnfL9p1.jpg&hash=ec7a1e89b2b869908f394bc3bab5d6c0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7505%2F16075867729_5b8f9e270c_o.jpg&hash=3ddfc639d94380f0793766247f9cda23


Giá tất cả là 3 triệu
Dc 34 dg số 12 f11 gò vấp hcm. Sdt 0909672320. Thanks all đã xem tin
căp sư tử bao nhieu vậy bạn?
 

Đối tácTop