Bán HCM - Mai vàng nở quanh năm bán giá mềm

  • Thread starter kinmi
  • Ngày gửi
K

kinmi

Guest
#1
Mình bán cặp mai vàng cho anh em chuẩn bị chơi tết. Vui lòng liên hệ số 0903 728 925, tới coi cây tại Q10 nha.

Cây lớn giá 500k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg521%2F1558%2Fimg00000055q.jpg&hash=95fc9b9d7f15fa45feccb3037785d158

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg24%2F7489%2Fimg00000056k.jpg&hash=4b80a7c0b6b9f97bec5d79a5b62f009e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg507%2F6064%2Fimg00000057p.jpg&hash=cad06db3f7884b5924029b6c6e36cb8a


Cây nhỏ giá 400k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg713%2F1995%2Fimg00000060r.jpg&hash=f40616750f3114a46d39c877c51239ef

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg707%2F2946%2Fimg00000061j.jpg&hash=82761bd00ef47ce6629600fd3a4be75f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg690%2F5381%2Fimg00000062y.jpg&hash=500eaf3cf5514d236e4fd08ff04c8a69


Mua 2 cây mình để 800k nha.
 

Đối tácTop