hệ sinh thái

  • Thread starter BigBoSS_nt
  • Ngày gửi
cho em hỏi co ai biết :
mô hình hệ sinh thái trong ao nuôi và ý nghĩa của chúng
và vai tro của vi tảo trong ao nuôi
cảm ơn
 
sinh thái và vi tảo đối với ao nuôi

1Bạn xem lại định nghĩ về hệ sinh thái..để tư duy sâu hơn về câu hỏi này
Đối với nuôi trồng thủy sản, ý nghĩa sinh thái rất quan trọng, vì nó thể hiện sự thấu hiểu về mối quan hệ, và tương tác qua lại của các yếu tố trong ao nuôi với nhau và giữa ao nuôi với các yếu tố sinh thái khác; mô hình VAC là một ví dụ của sự tương tác giữa HST ao nuôi với các hệ sinh thái trên cạn nhưu vườn cây, chuồng trại chăn nuôi; mô hình tôm rừng; mô hình tôm lúa; các mô hình nuôi xem canh, kết hợp v.v..
2ý nghĩa của vi tảo trong ao nuôi vô cùng quan trọng và đa dạng, nổi bật là quang hợp cung cấp ô xi cho động vật nuôi giúp cân bằng hô hấp và các quan hệ hóa sinh trong ao; ngoài ra vi tảo còn là mắt xích đầu tiên trong việc cung cấp thức ăn tự nhiên cho động vật nuôi
 
Back
Top