Hệ thống châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit 4G

  • Thread starter vuluky
  • Ngày gửi
vuluky

vuluky

Lữ khách
#1
Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm tự hào là một trong các giải pháp đi đầu tại Việt Nam về hệ thống máy châm phân dinh dưỡng – tưới tự động với bộ điều khiển Nextfarm NMC Pro chạy đa nền tảng: Mobile (Android&iOS), Web, Desktop và HMI.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fnextfarmfertikit4g.jpg&hash=fd18adcc90d5715559c9024745ade17e

Máy châm phân dinh dưỡng Nextfarm Fertikit 4G
Bằng việc nghiên cứu các giải pháp châm phân của nước Israel và Hà Lan, Nextfarm đưa ra hệ thống châm phân tưới chính xác cả định lượng về phân, nước đến các chỉ số dinh dưỡng PH, EC theo điều kiện bên ngoài như nhiệt độ cường độ ánh sáng …
Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh, có thể tùy chỉnh cho khách hàng và đặc biệt bảo hành 3 năm với bộ điều khiển thu thập dữ liệu Nextfarm NMC lên đến hơn 1000 đầu ra điều khiển.
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI VÀ THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA BỘ CHÂM PHÂN DINH DƯỠNG TỰ ĐỘNG FERTIKIT 4G V2020:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fnextfarm_brochure_2020_total_noprice-5.png&hash=fcaf903ce563b76d2ac1008244af1b68

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fnextfarm_brochure_2020_total_noprice-6.png&hash=d034339f4579e51de789fd92347eaa7f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fnextfarm_brochure_2020_total_noprice-7.png&hash=5236b797b4ae6078b73f5b899232d5d5

Với tính năng nổi trội của bộ châm phân dinh dưỡng Nextfarm Fertikit 4G, bài toán chăm sóc cây nông nghiệp trên diện tích lớn/rất lớn trở nên vô cùng dễ dàng.
Báo cáo lịch sử tưới trên giao diện màn hình cảm ứng, web, app mobile, rất tiện lợi và hữu ích, giúp đạt hiệu quả canh tác cao nhất.
Điều khiển từ xa trên web, app mobile đem lại trải nghiệm tuyệt vời, giúp tiết kiệm nhân lực, giảm chi phí đầu tư cho nhà nông
Các hình ảnh sản phẩm của Nextfarm
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fbao-cao-lich-su-tuoi.png&hash=3f3e5a2090c574cd207bb577783ff6dd

Báo cáo lịch sử tưới
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fnextfarmdesktop.jpg&hash=7d2e9306bc2d2dff9274a11adc7120ef

Hệ thống phần mềm của bộ châm phân Nextfarm Fertikit 4G
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fnextfarmquat.jpg&hash=21c057ec1f4df33512b4197bf884ca7a

Hệ thống phần mềm của bộ châm phân Nextfarm Fertikit 4G
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F33ac6afa9ad4668a3fc5.jpg&hash=c9a963667c7f866210be5de143e7761f

MỘT SỐ DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC TẾ BỘ CHÂM PHÂN NEXTFARM FERTIKIT 4G
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fviettelnextfarm6-e1555037071755.jpg&hash=bd8bec8e7e2b47a0af349fd296551c22


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fviettelnextfarm1.jpg&hash=c6f5ea05662c45071559af0125abf1dc

Nông nghiệp thông minh Nextfarm
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fviettelnextfarm4.jpg&hash=54d5d4647e2869be4be9545d2f5ab9b6

Nông nghiệp thông minh Nextfarm
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fnextfarm_fertikit4g_v2020.jpg&hash=c178c68ab1273a255fd71fc083f11d84

Máy châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit 4G
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fz1518165256191_21b26af346aac5b1d6a8a6065e8fd960.jpg&hash=c5b06a282076b44b6cb143a165ee47fa

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fz1518164806826_07a9fb29357c4903d12dc2a3c7a559db.jpg&hash=940dfca4ceafd8036bf5fa3eaf057c42

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fz1518164790047_9e56096ca4b56885546733085a625acb.jpg&hash=9e0267455a642c47643b3a6999c4e488

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.nextfarm.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FIMG_2611.jpg&hash=0140e8bace88aec84c5e0f25db9ea785

Hệ thống châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit
Ai Thắc có thể để lại thông tin mình sẽ liên hệ
 

Quảng cáoTop