heo bi benh

  • Thread starter chuc thieu lam
  • Ngày gửi
a hùng cho em hỏi . heo có hien tượng bỏ ăn, da heo trắng bệch, thở thóp bụng , mặt hơi sưng lên . như vậy heo bi benh gi vay a.
 
Back
Top