heo bi benh

a hùng cho em hỏi . heo có hien tượng bỏ ăn, da heo trắng bệch, thở thóp bụng , mặt hơi sưng lên . như vậy heo bi benh gi vay a.
 


Bài viết tương tựTop