Bán Heo rừng các loại Heo Thái và Heo 100% giống Việt Nam

  • Thread starter heorungbayquy
  • Ngày gửi
H

heorungbayquy

Guest
#1
TRẠI TRANG HEO RỪNG BẢY QUÝ
Địa chỉ: Ấp Thọ Trung, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại liên hệ Anh Quý: 0989495891


- Chuyên cung cấp heo rừng các loại Heo Thái và Heo 100% giống Việt Nam
- Heo bố rừng, mẹ rừng nhưng con được sinh ra tại trại chúng tôi.

*** HEO TẠI TRẠI CHÚNG TÔI GIÁ ƯU ĐÃI ***

Hình ảnh heo tại trang trại:

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-mYVCn1NMIls%2FUHmVAv6VM2I%2FAAAAAAAAhB0%2F1rSNeQQ-AB8%2FAgriviet.Com-1.jpg&hash=959dafa926c5cdb01808e0b7605fbdc2


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-QUJjDizQhkU%2FUHmVF_jAc5I%2FAAAAAAAAhB8%2FbXk5VKv-YBc%2FAgriviet.Com-2.jpg&hash=7a6553e83c6dcbd011d2ae19410e507b


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-W0a91sK80Zc%2FUHmVNZ3c9OI%2FAAAAAAAAhCE%2F_hgq_ibw7Og%2FAgriviet.Com-3.jpg&hash=a521592ac5a3b377b6e2233e91ce50ed


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-YwFPSnEjKY8%2FUHmVaDOFC5I%2FAAAAAAAAhCM%2FIJ1axbT9p-g%2FAgriviet.Com-4.jpg&hash=df39569118b8328cdd6ca2e840fc96f5


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-AniV_38ReE4%2FUHmVmucTYUI%2FAAAAAAAAhCU%2Fr8bTMFbbgHc%2FAgriviet.Com-5.jpg&hash=5cccb902fe9ce00d68c208c794d59279


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-6vUpyosFrqA%2FUHmVrb072lI%2FAAAAAAAAhCc%2F-lI_YXQFl6w%2FAgriviet.Com-6.jpg&hash=89bbe1df89eaf9a8591bb9dc5659b38f


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-QzuBC_AN9Y8%2FUHmVxDQzUOI%2FAAAAAAAAhCk%2FqH8yITX7ltQ%2FAgriviet.Com-7.jpg&hash=f5041fd98c1d737a6bdda5a67afa8fe3


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-xtojz2uyA1E%2FUHmV5BjQHeI%2FAAAAAAAAhCs%2FXYhpGCdkWwU%2FAgriviet.Com-8.jpg&hash=2b8592ed3662fd95f8ac973c82315ba4


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-bFkEb6fcd-U%2FUHmV961WEhI%2FAAAAAAAAhC0%2FiUmGIS3lTZc%2FAgriviet.Com-9.jpg&hash=f8b64da099ed1963ff356a5ff901385e


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-XYGzznm3bSA%2FUHmWIfCGP8I%2FAAAAAAAAhC8%2FtOrFXivXo34%2FAgriviet.Com-10.jpg&hash=8970968b6b568a2fbe84aeecd7b02713


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-aWpaZb_vLFk%2FUHmWQYMPy0I%2FAAAAAAAAhDE%2FBR5bk0M3v2E%2FAgriviet.Com-11.jpg&hash=29b46fc3fd37ecd22d28b0d39a1ba29d


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-_vIMDayciog%2FUHmWWq9VZUI%2FAAAAAAAAhDM%2FSvYc7ionxUg%2FAgriviet.Com-12.jpg&hash=2df518ce309346da02c110933cfb5346


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-rb3DyFsjG_o%2FUHmWcB3oApI%2FAAAAAAAAhDU%2FQcSvKKmFrOw%2FAgriviet.Com-13.jpg&hash=97172a78034e6f2aa82d16ac35654501


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-6dvyURRG3-s%2FUHmWmn-HrYI%2FAAAAAAAAhDc%2Fgcik2fZnnMo%2FAgriviet.Com-14.jpg&hash=54f2b27c6e34e4ce8929554b3eccb843
 

Đối tác


Top