Heo rừng chưa thuần( ở rừng đem về)

#3
Ai có nhu cầu cần heo rừng ( ở rừng đem về ko), co gì mình mail hình qua luôn.
Heo rừng chưa thuần có thể cắn đó.
 
Top