Hepp . bệnh trên cây đậu bắp

Đậu bắp em trồng ngoài bắc. Loại cao san qua màu xanh nhat . Gio qua bi sùi len nhu qua mướp đắng ấy. Bác nào biết cách chữa mach em với ak . Cảm on cac bac
 
Top