Hình dưa lưới ruột hồng loại 2.

  • Thread starter dinhtoan
  • Ngày gửi
dinhtoan

dinhtoan

Lữ khách
#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-PQ6K8D0sS-U%2FTpT-eITyN1I%2FAAAAAAAAAx4%2Fy91_sQyEMFk%2FAgriviet.Com-D%25C6%25B0a_l%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi_lo%25E1%25BA%25A1i_2.jpg&hash=4fd8b0f3151c9e121394645a2ad33d88

Thoa gởi hình dưa lưới ruột hồng loại 2 mà hiện nay bên Thoa đang có.

--------

Tuy bị nứt lưới nhưng chất lượng bên trong vẫn đam bảo, hiện nay Thoa đang có khoảng 1 tấn, giá 10 ngàn/kg. Quý khách vui lòng liên hệ theo số 0908113324 ( Mss Thoa)
 

Last edited:

Đối tác


Top