Hình dưa lưới ruột hồng loại 2.

dinhtoan

Lữ khách
#1

Thoa gởi hình dưa lưới ruột hồng loại 2 mà hiện nay bên Thoa đang có.

--------

Tuy bị nứt lưới nhưng chất lượng bên trong vẫn đam bảo, hiện nay Thoa đang có khoảng 1 tấn, giá 10 ngàn/kg. Quý khách vui lòng liên hệ theo số 0908113324 ( Mss Thoa)
 

Last edited:
Top