HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

#1
HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam

* Hình thức giao dịch : Bán

* Phân loại : Thú nuôi

* Tên hàng hoá / Giống vật nuôi : GSD

Giới tính : Cái
Cân nặng: 33 Kg
Độ tuổi : 20 tháng

Màu lông : Đen vàng

Tiêm phòng : đã tiêm
Xuất sứ : Chó tặng
 

#2
HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam

* Hình thức giao dịch : Bán

* Phân loại : Thú nuôi

* Tên hàng hoá / Giống vật nuôi : GSD

Giới tính : Cái
cân nặng: 33 Kg
Độ tuổi : 20 tháng

Màu lông : Đen vàng

Tiêm phòng : đã tiêm
Xuất sứ : Chó tặng
[/QUOTE]

--------

HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam
 
Last edited:
#3
HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam
 
#4
HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam
 
#6
HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam

* Hình thức giao dịch : Bán

* Phân loại : Thú nuôi

* Tên hàng hoá / Giống vật nuôi : GSD

Giới tính : Cái
cân nặng: 33 Kg
Độ tuổi : 20 tháng

Màu lông : Đen vàng

Tiêm phòng : đã tiêm
Xuất sứ : Chó tặng
 
#7
HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam

* Hình thức giao dịch : Bán

* Phân loại : Thú nuôi

* Tên hàng hoá / Giống vật nuôi : GSD

Giới tính : Cái
cân nặng: 33 Kg
Độ tuổi : 20 tháng

Màu lông : Đen vàng

Tiêm phòng : đã tiêm
Xuất sứ : Chó tặng
 

#8
HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam

--------

N. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam

* Hình thức giao dịch : Bán

* Phân loại : Thú nuôi

* Tên hàng hoá / Giống vật nuôi : GSD
 
Last edited:
#9
Bán em xe peugeot 103 xe đi ngon lành cành đào, chỉnh sửa ngon nghẻ đẹp đẽ . đồ gin còn nhiều mua về chỉ việc lướt dạo phố .
muốn nhường anh em nào ham mê xe cổ , nói về xe thì chỉ có từ tuyệt cú mèo , chạy rất mạnh + ít hao xăng nhé (do giá xăng tăng nên đi con này là hợp lý) giá 1xxxxxxx
nam 094.342.1982Bán em xe peugeot 103 xe đi ngon lành cành đào, chỉnh sửa ngon nghẻ đẹp đẽ . đồ gin còn nhiều mua về chỉ việc lướt dạo phố .
muốn nhường anh em nào ham mê xe cổ , nói về xe thì chỉ có từ tuyệt cú mèo , chạy rất mạnh + ít hao xăng nhé (do giá xăng tăng nên đi con này là hợp lý) giá 1xxxxxxx
nam 094.342.1982
 
#10
Bán em xe peugeot 103 xe đi ngon lành cành đào, chỉnh sửa ngon nghẻ đẹp đẽ . đồ gin còn nhiều mua về chỉ việc lướt dạo phố .
muốn nhường anh em nào ham mê xe cổ , nói về xe thì chỉ có từ tuyệt cú mèo , chạy rất mạnh + ít hao xăng nhé (do giá xăng tăng nên đi con này là hợp lý) giá 1xxxxxxx
nam 094.342.1982
 
#11
Bán em xe peugeot 103 xe đi ngon lành cành đào, chỉnh sửa ngon nghẻ đẹp đẽ . đồ gin còn nhiều mua về chỉ việc lướt dạo phố .
muốn nhường anh em nào ham mê xe cổ , nói về xe thì chỉ có từ tuyệt cú mèo , chạy rất mạnh + ít hao xăng nhé (do giá xăng tăng nên đi con này là hợp lý) giá 1xxxxxxx
nam 094.342.1982
 
#12
HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam--------

HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam

* Hình thức giao dịch : Bán

* Phân loại : Thú nuôi

* Tên hàng hoá / Giống vật nuôi : GSD

Giới tính : Cái
Cân nặng: 33 Kg
Độ tuổi : 20 tháng

Màu lông : Đen vàng

Tiêm phòng : đã tiêm
Xuất sứ : Chó tặng


 
Last edited:
#14
HN. Bán 1 GSD trưởng thành giống cái

Nơi đăng tin (địa phương) : Trâu quỳ Gia Lâm HN
ĐT 094.342.1982 0985.768.669 Nam
 
#15
Giới tính : Cái
cân nặng: 33 Kg
Độ tuổi : 20 tháng

Màu lông : Đen vàng

Tiêm phòng : đã tiêm
Xuất sứ : Chó tặng
 
Top