Bán (HN) Cần bán 1 số chó phốc, chihuahua, chim yến

#1
Mình có 1 số chó phốc , chó chihuahua , có cả chim yến cảnh cần bán
ai cần liên hệ mình sdt 0977072942
( mọi người vào đây xem chi tiết và ủng hộ mình nhà www_facebook_com/pages/C%E1%BB%ADa-h%C3%A0ng-th%C3%BA-c%C6%B0ng/310442482406332?fref=ts

--------

mọi người thay _ thành . ở link www_facebook_com/pages/C%E1%BB%ADa-h%C3%A0ng-th%C3%BA-c%C6%B0ng/310442482406332?fref=ts
giúp mình nha @@ mình chưa đủ điều kiện post link

Mình có 1 số chó phốc , chó chihuahua , có cả chim yến cảnh cần bán
ai cần liên hệ mình sdt 0977072942
( mọi người vào đây xem chi tiết và ủng hộ mình nhà www_facebook_com/pages/C%E1%BB%ADa-h%C3%A0ng-th%C3%BA-c%C6%B0ng/310442482406332?fref=ts

--------

mọi người thay _ thành . ở link www_facebook_com/pages/C%E1%BB%ADa-h%C3%A0ng-th%C3%BA-c%C6%B0ng/310442482406332?fref=ts
giúp mình nha @@ mình chưa đủ điều kiện post link

--------

đây là 1 số hình ảnh
 

Last edited:
Top