HN - Lên sàn em Gáy

#1
1. Gốc em nó là Gáy mồi nhưng do đi đánh gặp bổi em nó rúc *****g đòi đánh mộc lên nhiều em mộc sợ lên gần năm nay không đi đánh, Bác nào muốn mồi lại thì tập dượt thêm. Giọng thổ thi thoảng có ra lèo, chồng đấu, chu em nó đang thay lông chắc cũng sắp thành cu khách rùi thi thoảng lúc bảo được lúc không, hút sáo có lên, sà cầu máy cánh gáy suốt ngày... Em nó được 6 năm rùi. Nói chung em này chơi được. Giá cho em nó ra đi là 3tr có fix chút lộc lá cho bác nào nhiệt tình.

Có mấy clip vừa mang em nó ra ruộng thử về. Bác nào đến xem em xách ra thử.
Clip 1:
[TABLE="class: tborder"]
<thead>[TR]
[TD="class: tcat, bgcolor: #CFE7F0, colspan: 2"]23102011006.mp4 - YouTube[/TD]
[/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD="class: panelsurround, bgcolor: #B7D7E3, align: center"]<object width="640" height="385"><embed src="http://www.youtube.com/v/qVOIF1e8LuE&ap=%2526fmt%3D18&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="385" wmode="transparent"></object>[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


Clip 2:
[TABLE="class: tborder"]
<thead>[TR]
[TD="class: tcat, bgcolor: #CFE7F0, colspan: 2"]23102011007.mp4 - YouTube[/TD]
[/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD="class: panelsurround, bgcolor: #B7D7E3, align: center"]<object width="640" height="385"><embed src="http://www.youtube.com/v/FzTZZWKQpkY&ap=%2526fmt%3D18&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="385" wmode="transparent"></object>[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


Clip 3:
[TABLE="class: tborder"]
<thead>[TR]
[TD="class: tcat, bgcolor: #CFE7F0, colspan: 2"]Record_1.mpg - YouTube[/TD]
[/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD="class: panelsurround, bgcolor: #B7D7E3, align: center"]<object width="640" height="385"><embed src="http://www.youtube.com/v/1rlSg-UVZFY&ap=%2526fmt%3D18&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="385" wmode="transparent"></object>[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


Clip 4:
[TABLE="class: tborder"]
<thead>[TR]
[TD="class: tcat, bgcolor: #CFE7F0, colspan: 2"]Record_2.mpg - YouTube[/TD]
[/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD="class: panelsurround, bgcolor: #B7D7E3, align: center"]<object width="640" height="385"><embed src="http://www.youtube.com/v/LAYh_nuRAjY&ap=%2526fmt%3D18&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="385" wmode="transparent"></object>[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


2. Nhượng lại 1 em gáy khiển em mới mua nhưng về em không khiển được lúc được lúc không. Chỉ có con gái, nữ giới mới bảo được em nó vì em cũng đi suốt ngày không gần gũi mấy chủ cũ của em nó là nữ lên em tức bán cho bác nào về huấn luyện thêm, thò tay là mổ đánh phành phạch. Em mua 1,8tr giờ thanh lý lại 1,5tr. Giọng thổ pha thi thoảng ra chu. Bác nào thử chim thì dẫn bạn gái đi theo để thử nhé.

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"]
[/TD]
[TD="class: td2"]Ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Ấn vào đây để xem ảnh nguyên bản. Ảnh nguyên bản có kick thước 1024x768 .[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"]
[/TD]
[TD="class: td2"]Ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Ấn vào đây để xem ảnh nguyên bản. Ảnh nguyên bản có kick thước 1024x768 .[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


Bác nào đi qua không có nhu cầu thì up dùm em có Thanks cho các Bác nhé. Nghiêm cấm hành vi lém đá tội nghiệp em nó !