HN- TRâu Quỳ - Bán American Bully 2,5 tháng tuổi mầu Blue xám tro (Đực)

#1
Bán hộ ô anh con American Bully 2,5 tháng tuổi mầu Blue xám tro (Đực) , tiêm phòng đầy đủ 2 mũi + tẩy giun có sổ khám, Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu
ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
Ai đi qua up dùm cho bé mau có chủ mới yêu thương, Ko mua đừng nói lời cay đắng ..


[/QUOTE]

Bán hộ ô anh con American Bully 2,5 tháng tuổi mầu Blue xám tro (Đực) , tiêm phòng đầy đủ 2 mũi + tẩy giun có sổ khám, Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu
ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
Ai đi qua up dùm cho bé mau có chủ mới yêu thương, Ko mua đừng nói lời cay đắng ..


--------

American Bully 2,5 tháng tuổi mầu Blue xám tro (Đực)
 

Last edited:
#2
0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
Ai đi qua up dùm cho bé mau có chủ mới yêu thương, Ko mua đừng nói lời cay đắng ..[/QUOTE]
 
#3
ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
Ai đi qua up dùm cho bé mau có chủ mới yêu thương, Ko mua đừng nói lời cay đắng ..[/QUOTE]

--------

ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
Ai đi qua up dùm cho bé mau có chủ mới yêu thương, Ko mua đừng nói lời cay đắng ..
 
Last edited: