Hoa Hồi xứ lạng ..... MẮc ca làm giống

bibiphong2009

Lữ khách
#1
Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

- Đào mạ là giống
- Cây Sưa giống
- Mắc ca ghép và thực sinh
- Hồi Lạng Sơn
- Hạt giống Hông
- Hạt giống Tô Mộc
- Thông mã vĩ
- Mắt Phượng
////////

Xin cảm ơn.
ĐIện thoai: 0915.107.688
 

#2
Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.
- Cây Sưa giống
- Mắc ca ghép và thực sinh
- Hồi Lạng Sơn
- Hạt giống Hông
- Hạt giống Tô Mộc
- Thông mã vĩ
- Mắt Phượng

Xin cảm ơn.
ĐIện thoai: 0915.107.688
 
#3
Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

- Đào mạ là giống
- Cây Sưa giống
- Mắc ca ghép và thực sinh
- Hồi Lạng Sơn
- Hạt giống Hông
- Hạt giống Tô Mộc
- Thông mã vĩ
- Mắt Phượng
////////

Xin cảm ơn.
ĐIện thoai: 0915.107.688. rất mong dược hợp tác.
 
#4
Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

- Đào mạ là giống
- Cây Sưa giống
- Mắc ca ghép và thực sinh
- Cây Hồi giống Lạng Sơn
- Hạt giống Hông
- Hạt giống Tô Mộc
- Thông mã vĩ
- Mắt Phượng
////////

Xin cảm ơn.
ĐIện thoai: 0915.107.688. rất mong dược hợp tác.
 

bibiphong2009

Lữ khách
#5
Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

- Đào mạ là giống
- Cây Sưa giống
- Mắc ca ghép và thực sinh
- Hồi Lạng Sơn
- Hạt giống Hông
- Hạt giống Tô Mộc
- Thông mã vĩ
- Mắt Phượng
////////

Xin cảm ơn.
ĐIện thoai: 0915.107.688
 
#6
Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

- Đào mạ là giống
- Cây Sưa giống
- Mắc ca ghép và thực sinh
- Hồi Lạng Sơn
- Hạt giống Hông
- Hạt giống Tô Mộc
- Thông mã vĩ
- Mắt Phượng
////////

Xin cảm ơn.
ĐIện thoai: 0915.107.688
 

bibiphong2009

Lữ khách
#7
Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

- Đào mạ là giống
- Cây Sưa giống
- Mắc ca ghép và thực sinh
- Hồi Lạng Sơn
- Hạt giống Hông
- Hạt giống Tô Mộc
- Thông mã vĩ
- Mắt Phượng
////////

Xin cảm ơn.
ĐIện thoai: 0915.107.688
 

#8
Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.
- Cây Sưa giống
- Mắc ca ghép và thực sinh
- Hồi Lạng Sơn
- Hạt giống Hông
- Hạt giống Tô Mộc
- Mắt Phượng...............

Xin cảm ơn.
ĐIện thoai: 0915.107.688. rất mong dược hợp tác.[/QUOTE]