Học viện Nông nghiệp Việt Nam chính thức ra đời

#1
Quyết định số 441/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2014.

DH nong nghiep.jpg


Một góc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và bàn giao chuyển nguyên trạng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội từ Bộ GD-ĐT sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành để quản lý, tổ chức xây dựng thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo nhân lực với nhiệm vụ triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển và tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn tới.
Việc Học viện Nông nghiệp Việt Nam chính thức ra đời đánh dấu một bước tiến mới trong việc nghiên cứu, đào tạo ra đội ngũ những người làm nông nghiệp chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của ngành cũng như của đất nước.

Agriviet
 

Last edited: