Hỏi cách bón phân cho cây

Mọi người cho e Hỏi cách bón phân cho cây
Em đang xử lý nâng PH cho đất đã trồng cây, sau đó bón lân văn điển hoặc lân vôi cùng với phân hữu cơ vi sinh
Vậy có vài vấn đề e không hiểu :
Có trộn hoặc bón lần lượt lân với phân hữu cơ sinh học có chủng vi sinh cùng lúc với nhau được không vì chia làm 2 lần thì hết nhiều thời gian.
Có trộn hoặc bón lần lượt lân với phân hữu cơ sinh học không có chủng vi sinh cùng lúc với nhau được không .
Em xin cảm ơn.
 

Quảng cáo

Top