HỎI ĐÁP VỀ KỸ THUẬT TRỒNG CÂY MĂNG TÂY XANH

  • Thread starter VietHoaMyCoLtd
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VietHoaMyCoLtd
- Địa chỉ: 61A. Lê Đức Thọ, P7 Q.Gò Vấp, TPHCM
- Tel, Fax: (08) 6276.2347 - 6276.2348 - 6278.9650 -- FaX: (08) 6295.6972
- Email: VietHoaMyCoLtd@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><strong><span style="color: blue">@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@</span></strong><span style="color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <h2 style="margin-top: 6pt"><span style="font-size: 18pt">HỎI Đ&Aacute;P VỀ KỸ THUẬT TRỒNG C&Acirc;Y MĂNG T&Acirc;Y</span></h2> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; font-family: Verdana; color: blue">[ A S P A R A G U S&nbsp;&nbsp; F O R U M ]</span></strong><span style="font-size: 26pt; font-family: Verdana; color: blue"></span></p> <h1>&nbsp;</h1> <h1><span style="font-size: 16pt">C&Acirc;U LẠC BỘ MĂNG T&Acirc;Y VIỆT HOA MỸ</span></h1> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: blue">[ VIỆT HOA MỸ ASPARAGUS CLUB ]</span></em></strong><strong><em><span style="font-family: Verdana; color: blue"></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><span style="font-family: Verdana">Chịu tr&aacute;ch nhiệm: <span style="color: red">VIỆT HOA MỸ CO. LTD.</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-family: Verdana">Phụ tr&aacute;ch: <span style="color: red">Eng. L&Ecirc; HỒNG TRIỀU</span> - Tel: <span style="color: red">0984.617.637</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-family: Verdana">Cố vấn: <span style="color: red">Dr. BRIAN BENSON </span>-<span style="color: red"> </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Verdana; color: black">Phone: </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Verdana; color: red">(001)-530-753-2437</span></span><span style="font-family: Verdana"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; color: blue">Chủ tịch </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; color: red">&ldquo;CALIFORNIA ASPARAGUS SEED AND TRANSPLANT, INC. &ndash; U.S.A&rdquo;</span></em></strong><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; color: blue"> </span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; color: black">2815 Anza Ave., &nbsp;Davis, California 95616 -&nbsp;U.S.A.</span></em></strong></span><em><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; color: black"><br /> </span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; color: black">(</span><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana">Sản xuất v&agrave; Cung ứng 1/4 thị phần hạt giống Măng t&acirc;y tr&ecirc;n thế giới</span></em></strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana">)</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana"></span></p> <h3 style="margin-top: 6pt"><span style="font-weight: normal">Tel:</span> <span style="color: blue">0984.617.637</span> &ndash; <span style="color: blue">0988.549.919</span> &ndash; <span style="color: blue">0906.301.668</span> &ndash; <span style="color: blue">0908.595.162</span></h3> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana">Email:<strong> <a href="mailto:hongtrieu.hcmc@gmail.com">hongtrieu.hcmc@gmail.com</a> / <a href="mailto:thanhxuan@viethoamy.com.vn">thanhxuan@viethoamy.com.vn</a></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: blue">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: red">NỘI DUNG HỎI Đ&Aacute;P:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 6pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">1.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">Tư vấn miễn ph&iacute; kỹ thuật chọn giống, ươm giống c&acirc;y Măng t&acirc;y.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">2.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">Tư vấn miễn ph&iacute; kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y Măng t&acirc;y.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">3.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">Tư vấn miễn ph&iacute; thị trường ti&ecirc;u thụ nội địa v&agrave; xuất khẩu sản phẩm Măng t&acirc;y.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">4.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">Tư vấn miễn ph&iacute; 1.000 m&oacute;n ăn bổ dưỡng như thực phẩm chức năng hỗ trợ ph&ograve;ng trị bệnh từ Măng t&acirc;y.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt"><span style="color: blue">5.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">Giải đ&aacute;p thắc mắc c&aacute;c vấn đề kh&aacute;c li&ecirc;n quan c&acirc;y Măng t&acirc;y.</span></strong><span style="color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt"><span style="color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoBodyTextIndent"><span style="font-size: 18pt; color: red">Hỏi Đ&aacute;p Về Kỹ Thuật Trồng C&acirc;y Măng T&acirc;y Xanh &ndash; C&acirc;u Lạc Bộ Măng T&acirc;y Xanh Việt Hoa Mỹ hoan ngh&ecirc;nh mọi &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng, trao đổi nghiệp vụ, thắc mắc về c&acirc;y Măng t&acirc;y xanh của tất cả mọi người. </span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: blue">@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@</span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 


tui cung dang chuan lam du an mang tay, nen cung rat can them tai lieu va ky thuat ve mang tay, vi vay ai co kinh nghiem xin chia se. cam on rat nhiu.
 
HCMC 23-10-2009
Bạn thuannongdq thân mến,
Xin mời bạn vào địa chỉ Blog "CÂU LẠC BỘ MĂNG TÂY XANH VIỆT HOA MỸ" xem toàn bộ sưu tập ảnh Kỹ thuật trồng và Chăm sóc cây rau Măng tây xanh nhé.
Khi nào bạn thấy cần thiết, hãy liên hệ với chúng tôi.
Ks Lê Hồng Triều - Tel: 0984.617.637
Email: hongtrieu.hcmc@gmail.com
 


Back
Top