Hỏi đáp

Em chào mọi người! Hiện tại em đang có học phần truy xuất về nguồn gốc của gà lấy thịt. Mọi người có thể cho em tham khảo về quy định số con gà trong 1 chuồng và khi vận chuyển gà là bao nhiêu con gà trong 1 lồng/số lồng 1 xe được kh ạ?
 


Bài viết tương tựTop